Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Zapożyczenia angielskie w polszczyźnie korporacyjnej

Agnieszka Cierpich

Wydawnictwo: Akademia Ignatianum, 2019
Dział:
ISBN/ISSN: 9788376143897
Wydanie papierowe

46,00 41,40

Pozycja dostępna

 

Autor: Agnieszka Cierpich

Wydawnictwo: Akademia Ignatianum, 2019

Dział:

ISBN/ISSN: 9788376143897

Praca wpisuje się w kilka obszarów badawczych, z których dwa są najistotniejsze: lingwistyka kontaktu językowego i leksykografia, i w obu tych obszarach wkład Autorki jest niezaprzeczalny. […] Monografia jest obszernym studium na temat miejsca i funkcji elementów angielszczyzny w środowiskowej odmianie języka polskiego, który Autorka określa terminem korpolektu. Przyjmując definicje wszelkiego rodzaju „-lektów”, które pani Cierpich wymienia, uznaję propozycję zamknięcia badanego przez nią zjawiska w ramach pojęcia korpolektu za uzasadnioną.
prof. dr hab. Andrzej Łyda

Praca ma walory zarówno teoretyczno-metodologiczne, jak i praktyczne. Stanowi ważny przyczynek do polskich badań nad kontaktem językowym, w tym badań leksykograficznych. Monografia prezentuje bardzo dobry poziom naukowy, zawiera cenny materiał, który poddano umiejętnej analizie. Należy też podkreślić twórcze wykorzystanie zgłębionej literatury.
dr hab. Alicja Witalisz, prof. UP