Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Rewolucja rosyjska. Spuścizna. "Implementacje strategii" zmiany

red. Anna Jach

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2019
Stron: 234
Rosja. Wczoraj, dziś i jutro, 21
Dział:
ISBN/ISSN: 9788376389028
Wydanie papierowe

30,00 27,00

Pozycja dostępna

 

Autor: red. Anna Jach

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2019

Rosja. Wczoraj, dziś i jutro, 21

Dział:

Stron: 234

ISBN/ISSN: 9788376389028

Poddając ocenie transponowanie zdobyczy rewolucji do zmieniających
się realiów zarówno sfery wewnętrznej, jak i zewnętrznej państwa
rosyjskiego, przyznać należy, że wykazują się one niezwykłą elastycznością
i trwałością. Zjawisko to związane jest z pragmatycznym podejściem
do definiowania obszarów implementacji strategii zmiany od samego
początku państwowości rosyjskiej jako Rosji Radzieckiej. One bowiem,
obok przebudowy ustrojowej i politycznej, pieriestrojki ideologicznej
i transformacji gospodarczej, a także przeobrażeń struktury społecznej
i przemodelowywania koncepcji polityki zagranicznej, stanowiły i nadal
stanowią fundament konstytuujący dzisiejszą rzeczywistość polityczną
Federacji Rosyjskiej i narodu rosyjskiego. Ze wszystkimi tego zjawiska
konsekwencjami, zarówno tymi pozytywnymi, jak i negatywnymi. Budują
one tożsamość kulturową, która wpływa na percepcję świata zewnętrznego,
ale także pozwala odnaleźć się w rzeczywistości zachodzących
przemian wewnętrznych.