Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Sądownictwo w Zjednoczonym Królestwie. Wybrane zagadnienia ustrojowe

Piotr Mikuli

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2019
Stron: 310
Dział:
ISBN/ISSN: 9788376389615
Wydanie papierowe

30,00 27,00

Pozycja dostępna

 

Autor: Piotr Mikuli

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2019

Dział:

Stron: 310

ISBN/ISSN: 9788376389615

Książka jest próbą przedstawienia ustroju współczesnego sądownictwa w Zjednoczonym Królestwie, w tym zagadnień dotyczących struktury sądów i trybunałów, ich obsady personalnej, statusu prawnego sędziów oraz administrowania sądownictwem. Autor podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie opisywane rozwiązania współgrają z zasadą niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Piotr Mikuli jest profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownikiem Katedry Prawa Ustrojowego Porównawczego UJ. Specjalizuje się przede wszystkim w problematyce ustroju sądownictwa, kontroli konstytucyjności prawa, a także systemów konstytucyjnych państw anglosaskich. Jest autorem m.in. monografii: Zasada podziału władz a ustrój brytyjski (Warszawa 2006), Zdekoncentrowana sądowa kontrola konstytucyjności prawa. Stany Zjednoczone i państwa europejskie (Kraków 2007), Sądy a parlament w ustrojach Australii, Kanady i Nowej Zelandii (Kraków 2010), Ministers of Justice in Comparative Perspective (wsp. N. Fox, R. Puchta, The Hague 2019) oraz licznych artykułów i rozpraw wydanych w kraju i za granicą.