Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Człowiek w organizacji

red. Izabela Stanczyk, red. Sebastian Twaróg

Uniwersytet Jagielloński, 2018
Stron: 172
Dział:
ISBN: 9788323344698
Wydanie drukowane
 

39,90 35,91

Pozycja dostępna

 

red. Izabela Stanczyk, red. Sebastian Twaróg

Uniwersytet Jagielloński, 2018

Dział:

Stron: 172

ISBN: 9788323344698

Środowisko pracy, istniejące systemy zarządzania, często oparte na nowoczesnych technologiach, czy współpraca w zespole tworzą zbiór współistniejących czynników funkcjonowania organizacji, w tym również aktywności człowieka w organizacji. Aktywność ta zależy od takich czynników, jak wymagane kompetencje czy specyfika pracy, która współcześnie ewoluuje w kierunku realizacji zadań w trybie projektowym. Istotną składową są zachowania osób w organizacji tworzących specyficzną grupę społeczną. 

Wymienione elementy, stanowiące główny temat eksploracji dotyczącej funkcjonowania człowieka w organizacji, zostały przedstawione przez autorów w poszczególnych rozdziałach dotyczących:

  • kompetencji zawodowych pracowników w kontekście budowania i modelowania karier w organizacji,
  • funkcjonowania pracowników w zespołach projektowych,
  • warunków środowiska pracy.

Różnorodność postrzegania człowieka w organizacji stanowi próbę zwrócenia uwagi na wielowątkowość i złożoność pracy oraz może być przyczynkiem do dyskusji zarówno dla naukowców, jak i praktyków.