Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Język soborów pierwszego tysiąclecia

Marek Gilski, Marcin Cholewa

TOMASZ SEKUNDA WYDAWNICTWO "SCRIPTUM", 2018
Stron: 190
Dział:
ISBN: 9788366084148
 
 
 

 

Marek Gilski, Marcin Cholewa

TOMASZ SEKUNDA WYDAWNICTWO "SCRIPTUM", 2018

Dział:

Stron: 190

ISBN: 9788366084148

Książka ta to nie tylko wprowadzenie w doktrynę soborów powszechnych, ale i próba przedostania się poprzez ich język do samego wnętrza wiary i jej znaczeń tak jak żyli nimi starożytni Ojcowie. Autorom należy się ogromna wdzięczność za pierwsze w globalnej literaturze teologicznej tak obszerne i całościowe przybliżenie słownictwa, dzięki któremu Kościół mógł formułować i przekazywać swoją wiarę. Drobiazgowe analizy, często kontekstualne, jak i odważne syntezy zaprezentowane w niniejszym opracowaniu, pozwalają czytelnikowi mniej obeznanemu z greką i łaciną zobaczyć soborowe pomniki naszej wspólnej wiary z bliska i w ich pierwotnym znaczeniu. Na uwagę zasługuje główna teza opracowania, która łączy dzieje soborowych formuł doktrynalnych  z prologiem Ewangelii św. Jana. To właśnie ona nadaje książce niesamowity charakter i posmak intelektualno-duchowej przygody. Jej treścią jest nie tylko rozwój  doktryn i idei teologicznych, ale dzieje spotkania z Trójjedynym Bogiem. To zaś sprawia, że książka może służyć zarówno teologom jak i każdemu poszukiwaczowi rzetelnej duchowej strawy (R. J. Woźniak)


Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp
Sobór Nicejski I (325)
1. Perspektywa ogólna
2. Janowy Hymn o Logosie
3. Najważniejsze idee i pojęcia
4. Podsumowanie

Sobór Konstantynopolitański I (381)
1. Perspektywa ogólna
2. Świadectwo Jana Chrzciciela
3. Najważniejsze idee i pojęcia
4. Podsumowanie

Sobór Efeski (431–433)
1. Perspektywa ogólna
2. Świątynia Ciała Jezusa
3. Najważniejsze idee i pojęcia
4. Podsumowanie

Sobór Chalcedoński (451)
1. Perspektywa ogólna
2. Modlitwa arcykapłańska
3. Najważniejsze idee i pojęcia
4. Podsumowanie

Sobór Konstantynopolitański II (553)
1. Perspektywa ogólna
2. Szatan ojcem kłamstwa
3. Najważniejsze idee i pojęcia
4. Podsumowanie

Sobór Konstantynopolitański III (680–681)
1. Perspektywa ogólna
2. Mowy Jezusa na temat woli i działania
3. Najważniejsze idee i pojęcia
4. Podsumowanie

Sobór Nicejski II (787)
1. Perspektywa ogólna
2. Kto Mnie widzi, widzi i Ojca
3. Najważniejsze idee i pojęcia
4. Podsumowanie

Sobór Konstantynopolitański IV (869–870)
1. Perspektywa ogólna
2. Syn Boży jako Światło i Brama
3. Najważniejsze idee i pojęcia
4. Podsumowanie

Zakończenie
The Language of the Councils of the First Millennium – Summary
Bibliografia