Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Co każdy Słowianin wiedzieć powinien. Zeszyt I

Dragomira Płońska

Armoryka, 2018
Stron: 162
Dział:
ISBN: 9788380646124
 
 
 

 

Dragomira Płońska

Armoryka, 2018

Dział:

Stron: 162

ISBN: 9788380646124

Jest to pierwszy Zeszyt, który ma zapoczątkować cykl zeszytów o tematyce słowiańskiej. Ten cykl zeszytów ma być niejako suplementem do książki opisującej historię Słowian, która zostanie opublikowana w odrębnym tomie. W Zeszytach autorka chce skrótowo poruszyć i wyjaśniać niektóre pozycje, hasła oraz problemy z dziejów Słowian. Ponieważ informacje z dziedzin: genetyki, archeologii, językoznawstwa i innych nauk dotyczących Słowian, pojawiają się coraz szybciej i w większych ilościach, w kolejnych Zeszytach będą te informacje zamieszczane. Książka ta jest rodzajem przeglądu encyklopedycznego w wybranych obszarach i jako taka spełnia dobrze zadanie popularyzacji aktualnej wiedzy o Słowianach.

 

Spis treści:
Wprowadzenie 5
Od Autora 9
Pytania, twierdzenia i odpowiedzi 11
Język Słowian i Ariów 39
Co to jest sanskryt? 42
Hetta!, Wiśta!, Wio! 50
Jak prawdopodobnie wymyślono koło? 51
Wino i piwo 57
Wyjaśnienia pewnych pojęć 60
Wiara a religia 67
Bogowie i stworzenie świata 71
Cztery warstwy duchowości człowieka 77
Prehistoria diety człowieka 84
Życie Słowian tysiące lat temu 100
Organizacja społeczna Słowian 113
Imiona słowiańskie 119
Święta w życiu Słowian 140
Słowiańskie święta coroczne 150