Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Czołg Lekki Vickers 6-Ton w Wojsku Polskim w latach 1931-1939

Michał Kuchciak

Wydawnictwo Napoleon V, 2018
Stron: 245
Dział:
ISBN: 9788378897286
 
 
 

 

Michał Kuchciak

Wydawnictwo Napoleon V, 2018

Dział:

Stron: 245

ISBN: 9788378897286

Niniejsza publikacja jest próbą całościowego ujęcia losów czołgu lekkiego Vickers 6-Ton w Wojsku Polskim okresu międzywojennego, poczynając od pierwszych przymiarek do zakupu brytyjskiej konstrukcji, poprzez próby modyfikacji, aż po zastosowanie bojowe we wrześniu 1939 r. Wiele opisywanych zagadnień nie było dotychczas poruszanych w innych monografiach poświęconych temu czołgowi lub też traktowane były skrótowo. Publikacja została opracowana w oparciu o zachowaną w polskich archiwach dokumentację oraz inne źródła.

Michał Kuchciak – absolwent historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz pracownik tejże uczelni. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na historii wojskowości ze szczególnym naciskiem na zagadnienia dotyczące polskiej broni pancernej okresu międzywojennego. Jest autorem artykułów popularnonaukowych publikowanych w magazynach militarno-historycznych „Militaria XX Wieku”, „Technika Wojskowa Historia” czy też „Historia Wojsko i Technika”.