Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Przechadzki po polskiej literaturze najnowszej

red. Joanna Grądziel-Wójcik , red. Joanna Jastrzębska , red. Zbigniew Kopeć

Wydawnictwo: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn, 2019
Stron: 316
Dział:
ISBN/ISSN: 9788323227861
Wydanie papierowe

30,00 27,00

Pozycja dostępna

 

Jak pisał przed stu pięćdziesięcioma laty Charles Baudelaire, „Przyjemność oglądania teraźniejszości nie zależy tylko od piękna, które ją stroi, ale również od jej cechy zasadniczej – że jest teraźniejszością”. Przyjemność zatem, ale i pożyteczność przechadzek po zmieniającej się literaturze ostatniego ćwierćwiecza, a więc czasów nam najbliższych i nas kształtujących, zależy właśnie od tej „cechy zasadniczej”: bycia teraźniejszością. Autorzy książki dokonują całościowych lub punktowych oglądów status quo polskiej literatury, by uchwycić jej specyfikę i (nie)przemijalność, nie tyle „piękno”, ile różnorodność i różnowartościowość form ekspresji doświadczenia współczesnego człowieka. Wybór tematów artykułów porządkuje rzeczywistość literacką ostatniego dwudziestopięciolecia wedle nurtów i tendencji, rodzajów i gatunków literackich, tematów i autorów – nie ma tu układu linearnego (rekonstrukcji historycznoliterackiej) ani zbieżnego (tj. opisywania różnic w obrębie jednego rodzaju literackiego), to ciągłe przechodzenie przez oba modele. Dlatego tytułowe „przechadzki” oznaczają w zamyśle Autorów opowieść o najważniejszych zjawiskach literackich ostatniego czasu. Przechadzka po literaturze – nieśpieszna, wielostronna, bo wieloautorska i wielotematyczna – jest zaproszeniem do przyjrzenia się wybranym zagadnieniom, tym, które najbardziej przyciągają wzrok czytelnika i badacza, rozpoznania najbardziej charakterystycznych elementów w pejzażu literatury najnowszej. W poetykę „przechadzki”, ukształtowaną przez tradycję eseistyczną, wpisana została i korzyść intelektualna, i przyjemność lekturowa. Jednocześnie mniej obowiązująca formuła nie zakłada ścisłego ani pełnego opisu literatury po roku 1989.