Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Kodeks postępowania karnego. Krótki komentarz dla studiujących

Teresa Gardocka, Dariusz Jagiełło

Dom Wydawniczy PWN, 2018
Stron: 644
Dział:
ISBN: 9788301200763
 
 
 

 

Teresa Gardocka, Dariusz Jagiełło

Dom Wydawniczy PWN, 2018

Dział:

Stron: 644

ISBN: 9788301200763

Kodeks postępowania karnego. Krótki komentarz dla studiujących jest adresowany do studentów prawa uczących się na temat postępowania karnego na poziomie podstawowym (jednolite studia magisterskie) lub wyższym (seminaria magisterskie i doktorskie z zakresu prawa karnego). Z Komentarza będą mogli skorzystać również aplikanci.

W Komentarzu wyjaśniono treści przepisów procesowych, które nie zawsze są dla czytającego jasne. Autorzy kładą szczególny nacisk na wskazanie powiązań między poszczególnymi przepisami. Konstrukcja Kodeksu postępowania karnego może sprawiać problemy początkującym prawnikom: często skutek naruszenia przepisu pojawia się w zupełnie innym miejscu. Zdarza się również, że instytucja prawa procesowego nie jest uregulowana kompleksowo w jednym rozdziale czy nawet dziale ustawy, a jej rzeczywisty kształt i funkcjonowanie można zrozumieć tylko znając wszystkie te przepisy. Istotne dla zrozumienia instytucji procesowej przepisy znajdują się także w Kodeksie karnym.

Komentarz obejmuje tę część kodeksu, która omawiana jest podczas studiów i aplikacji.