Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Poznańskie Studia Polonistyczne SJ 25(45)2018 nr 1

red. Monika Grzelka

Wydawnictwo: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn, 2018
Stron: 352
Dział:
ISBN/ISSN: 20843011

 

Autor: red. Monika Grzelka

Wydawnictwo: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn, 2018

Dział:

Stron: 352

ISBN/ISSN: 20843011

Redaktorzy wyrażają nadzieję, że nasze czasopismo rozszerza przestrzeń dialogu między kulturami i przyczynia się do pogłębienia naukowej refleksji na temat literatur, języków, historii oraz kategorii antropologicznych i estetycznych, określających dawną i współczesną kulturę Słowian, inspiruje do dyskusji i polemik, pozwalających na zredefiniowanie zadań i kierunków rozwoju slawistyki, która odpowiedzieć musi na wiele pytań wypływających z przemian nowej rzeczywistości.
Redakcja