Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Słowiańskie światy wyobraźni. Slavic Worlds of Imagination

red. Magdalena Dyras, red. Alicja Fidowicz, red. Marlena Gruda

TOMASZ SEKUNDA WYDAWNICTWO "SCRIPTUM", 2018
Stron: 250
Dział:
ISBN: 9788366084162
 
 
 

 

Publikacja Słowiańskie światy wyobraźni zrodziła się z potrzeby upomnienia się o miejsce należne refleksji nad literaturą dla dzieci i młodzieży w kulturach słowiańskich i stanowi pokłosie spotkania, które zgromadziło grono specjalistów z wielu środowisk naukowych. Reprezentowani byli badacze z Austrii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii,  Chorwacji, Serbii, Słowenii, Ukrainy i Polski. Intencją pomysłodawców było wskazanie na potencjał kultur słowiańskich, ujawnienie charakteru kreowanych przez nie światów  wyobrażonych i uniwersów fantastycznych.
Publikacja stanowi udaną próbę prezentacji sieci zagadnień, jakie są obecnie przedmiotem zainteresowania badaczy fantastyki i literatury dla dzieci i młodzieży. Teksty, które znalazły się w tomie uwzględniają różne perspektywy badawcze i ujawniają bogactwo słowiańskiego uniwersum kulturowego. Mamy zarazem świadomość, że to zaledwie wstępny rekonesans, jednak żywimy nadzieję, że lektura prac, jakie znalazły się w tomie potraktowana zostanie jako zaproszenie do dalszych badań.

___________________________________

Spis treści

Wstęp
Natalia Maliutina
Сюжет о создании (или постановке) сказки в пьесах Виктора Бусаренко (Сыграем в Красную Шапочку. Музыкальное озорство по мотивам Шарля Перро) и Анны Яблонской (Королевство Серпантин)

Kazimierz Maciąg
Elementy fantastyki słowiańskiej w Ogniem i mieczem i Krzyżakach Henryka Sienkiewicza

Berislav Majhut, Sanja Lovrić Kralj
Slika sretnog djetinstva u dječjoj književnosti u socijalističkoj Jugoslaviji

Peter Svetina
Domišljija, upor in kritika režima: subverzivni elementi v slovenski mladinski književnosti po drugi svetovni vojni

Elżbieta Zarych
Wyobraźnia, Kolberg i demonologia słowiańska w Innych baśniach Zbigniewa Brzozowskiego

Monika Sagało
Baśń o dwunastu miesiącach w literaturze polskiej i słowackiej

Szymon Przeklasa
Drugie życie baśni: memy w krajach byłej Jugosławii jako manifestacja poglądów i uczuć

Alicja Fidowicz
Straszna dziewczynka? Strasznowiłka w Groźnym Gąszczu Jany Bauer w perspektywie feministycznej i genderowej

Yevheniia Kanchura
The fantasy world of Europe in Max Frei’s novel The Key of Yellow Metal

Љиљана Бајић
Ћопићев свет маште: од замишљеног до изгубљеног

Lidija Dujić, Ludwig Bauer
Kontrapunkt usmene i popularne kulture u bajkama Ludwiga Bauera

Milena Mileva Blažić
Interpretacija Flisarjeve Alice v nori deželi na osnovi Žižkove teorije

Aлександра Томић
Дечја књижевност у раду са страним студентима србистике

Tetiana Riazantseva
Images of Evil in Aleksander Sharov’s Fantasy Prose

Ana Batinić
(Evil) children and cruelty to animals in Croatian children’s magazines (1864–1945)

Nadezhda Stoyanova
Machines of Childhood (Notes on the First Science Fiction Novels in Bulgarian Children’s and Young Adult Literature of the 1930s)