Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Oblicza mediewalizmu II. Od recepcji antyku do recepcji średniowiecza

red. Andrzej Dabrówka, red. Maciej Michalski, red. Grzegorz Trościński

UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 2018
Materiały V Kongresu Mediewistów Polsk;
Stron: 266
Dział:
ISBN: 9788379965724
 
 
 

 

 

SPIS TREŚCI

 

Wprowadzenie

 

ANDRZEJ DĄBRÓWKA, MACIEJ MICHALSKI, Wstęp

 

MACIEJ MICHALSKI, Mediewalizm w kulturze popularnej - dalszy ciąg wstępu

 

Część I. Translatio stndii w kulturze intelektualnej i literackiej średnio­wiecza

 

MIECZYSŁAW MEJOR, Rozważania o antyku w polskim średniowieczu

 

DOROTA GACKA, „Diabeł narodził się w Atenach", czyli o niechęci do antyku w Eklodze Teodula

 

PIOTR SALWA, Wczesna recepcja Dekameronu Boccaccia we Francji (1414 - 1545)

 

MARIA WICHOWA, Exhortatio ad paenitentiam Dominika z Prus (Kartuza, 1382-1460) i parafrazy tego dzieła w polskiej poezji zakonnej. Transfer średniowiecznej duchowości do barokowego nauczania franciszkańskiego

 

Część II. Mediewalizm w kulturze nowożytnej i współczesnej

 

MARIUSZ KAZAŃCZUK, Czy Bartosz Paprocki korzystał z Kroniki Galla?

 

DOROTA GACKA, Z jakiego rękopisu Galla Anonima korzystał Bartosz Paprocki? (aneks do artykułu Mariusza Kazańczuka)

 

MAŁGORZATA RYGIELSKA, Chrześcijaństwo w Polsce wieków śred­nich w ujęciu Ignacego Lubicz Czerwińskiego

 

MATEUSZ KOSONOWSKI, Problem recepcji dzieła De imitatione Christi (przypisywanego Tomaszowi z Kempen) w Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego Adama Mickiewicza

 

MAŁGORZATA DELIMATA-PROCH, Kiedy obca (władczyni polskiego średniowiecza) staje się wrogiem? Refleksja na temat narzędzi i źródeł inspiracji autorów popularnonaukowych opracowań dziejów Polski końca XIX i początków XX wieku

 

ADAM REGIEWICZ, Polityczność średniowieczności. Dante - Villon - Chaucer, czyli dyskurs władzy w literaturze popularnej

 

TOMASZ GRZEBYK, Refleksja nad sposobem ukazania średniowiecza we

współczesnej kinematografu — edukacja czy popularyzacja?