Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Terra culturae. Obszary, transfery, recepcje kultury. Studia oraz szkice o kulturze i historii

red. Lukasz Burkiewicz

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE, 2018
Stron: 460
Dział:
ISBN: 9788376143767
 
 
 

 

red. Lukasz Burkiewicz

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE, 2018

Dział:

Stron: 460

ISBN: 9788376143767

W głównej mierze na niniejszy tom złożyły się teksty uczniów Pani Profesor Danuty Quirini-Popławskiej, naszego najlepszego nauczyciela i opiekuna naukowego, której pomoc przy wyborze tematyki naszych badań i wieloletnie wsparcie jest nieocenione. Na pozostałą część książki złożyły się opracowania badaczy, którzy w trakcie pracy Pani Profesor Quirini-Popławskiej w Akademii Ignatianum w Krakowie uczestniczyli w wielu podejmowanych przez nią inicjatywach naukowych, organizacyjnych oraz dydaktycznych (...). Oddając do rąk Czytelnika niniejszy zbiór studiów oraz szkiców, wyrażamy nadzieję, że przyniosą one refleksję nie tylko nad podejmowanymi zagadnieniami związanymi z obszarami, transferami i recepcjami kultury, ale również zwrócą uwagę na zasygnalizowany we wstępie problem relacji mistrz - uczeń, na to, jak wielkie znaczenie dla całego życia naukowego ma ten czas wspólnej pracy, poznawania warsztatu badawczego i dochodzenia do prawdy w nauce. Ponadto zdajemy sobie sprawę, że niniejsza książka jest tylko skromnym wyrazem uznania i podziękowania Danucie Quirini-Popławskiej za podjęty trud bycia naszym nauczycielem i mistrzem.

- ze Wstępu