Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Śladami Polaków w Pradze. Szkice i portrety historyczno-literackie

red. Roman Baron, red. Małgorzata Michalska

Klub Polski w Pradze, 2017
Stron: 404
Dział:
ISBN: 9788027021314
Wydanie drukowane
 

90,00 81,00

Pozycja dostępna

 

red. Roman Baron, red. Małgorzata Michalska

Klub Polski w Pradze, 2017

Dział:

Stron: 404

ISBN: 9788027021314

Szkice i portrety historyczno-literackie. Praca zbiorowa pod redakcją Romana Barona i Małgorzaty Michalskiej. Wprowadzenie Jacek Baluch. Książka zawiera ukazane przez autorów godne upamiętnienia, ale mało znane w szerokim odbiorze fakty, organizacje oraz postaci dawne i współczesne związane z Pragą.

Ze strony Stowarzyszenia Wspólnota Polska:
"Publikacja, licząca ponad 400 stron, pod redakcją Romana Barona (historyka) i Małgorzaty Michalskiej (etnolog), w bardzo interesujący sposób przedstawia szkice i portrety historyczno-literackie poświęcone Polakom, którzy mieszkali lub przebywali w Pradze (A. Mickiewicz, F. Chopin; M. Skłodowska-Curie; W. Korfanty, S. Kasprzak, M. Szyjkowski i in.); działalność popularyzatorską instytucji (m.in. Ośrodka Kultury i Informacji – aktualnie Instytut Polski; Klubu Polskiego; Szkoły Polonijnej; funkcjonowanie czasopism takich jak np. Kurier Praski, Merkuriusz) oraz powstanie i rozwój organizacji polonijnych począwszy od Ogniwa po Ognisko Polskie aż po aktualnie istniejący Klub Polaków w Pradze. O życiu katolików, roli papieża Jana Pawła II oraz parafii polskiej napisał proboszcz parafii przy Kościele św. Idziego Dominikanin H. Kaczmarek, OP. Natomiast w rozdziale V – „Między krajem pochodzenia a osiedlenia” przedstawione zostały sylwetki znanych i mniej znanych Polaków, jak i przedstawicieli miejscowej Polonii i Polaków, aktualnie przebywających w stolicy Czech. Publikacja powstała z okazji 130-lecia powstania Klubu Polskiego w Pradze, najdłużej działającej polskiej organizacji w Pradze i jednej z najstarszych organizacji polonijnych w Europie. Publikacji towarzyszą mapki z najważniejszymi dla Polaków miejscami pamięci oraz liczne zdjęcia. Bardzo istotne są także pieczołowicie zgromadzone materiały źródłowe i bibliografia."