Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Zachowawcza myśl polityczna w Galicji w latach 1864-1914

Aleksandra Kosicka-Pajewska

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, 2002
Stron: 297
Dział:
ISBN: 9788323211617
 
 
 

 

WPROWADZENIE
Część pierwsza. ROZWAŻANIA WSTĘPNE
1. Galicja w dobie autonomii
2. Konserwatyści galicyjscy o stosunku Polaków z Królestwa do Polaków z Galicji
3. Galicja a Austria
Część druga. SZKOŁA KRAKOWSKA
1. Teka Stańczyka i środowisko jej autorów
2. Myślpolska czy galicyjska
3. Zaborcy w myśli politycznej Stańczyków
4. Możnowładztwo i szlachta
5. Lud wiejski
6. Myśl polityczna Stanisława Tarnowskiego
7. Uwagi o społecznym znaczeniu religii według Stanisława Tarnowskiego
8. Myśl polityczna Stanisława Koźmiana
9. Stanisława Koźmiana rzecz o roku 1863
10. Myśl polityczna Józefa Szujskiego
11. Poglądy Józefa Szujskiego na przeszłość Polski
12. Myśl społeczna Józefa Szujskiego
13. Michał Bobrzyński
14. Józef Szujski i Michał Bobrzyński
15. Głos powstańca o Austrii
Część trzecia.
MYŚL WSCHODNIOGALICYJSKA
1. Myśl polityczna Wojciecha Dzieduszyckiego
2. Zaborcy w myśli politycznej Wojciecha Dzieduszyckiego
3. Wojciech Dzieduszycki o mesjanizmie polskim
4. Ostatnie myśli Wojciecha Dzieduszyckiego
Część czwarta
NOWE PRĄDY
1. Neokonserwatyści
2. Reforma wyborcza Austrii
3. Wojna rosyjsko-japońska
4. Przed wielką zawieruchą dziejową
ZAMKNIĘCIE
BIBLIOGRAFIA
INDEKS OSÓB
CONSERYATIYE POLITICAL IDEAS IN GALICIA IN THE YEARS 1864-1914 (Summary)