Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Język a kultura t. 27: Diachronia w badaniach językowo-kulturowego obrazu świata

red. Anna Burzyńska-Kamieniecka

Wydawnictwo: Uniwersytet Wrocławski Wydawnictwo, 2017
Stron: 282
Dział:
ISBN/ISSN: 9788322936474
Wydanie papierowe

45,03 40,53

Pozycja dostępna

 

Autor: red. Anna Burzyńska-Kamieniecka

Wydawnictwo: Uniwersytet Wrocławski Wydawnictwo, 2017

Dział:

Stron: 282

ISBN/ISSN: 9788322936474

27 tom czasopisma z serii „Język a Kultura” dotyczy aspektu diachronicznego badań nad językowo-kulturowym obrazem świata. Odniesienie do przeszłości pozwala autorom tomu nie tylko na pełniejsze odtworzenie współczesnego rozumienia wybranych pojęć, lecz także stanowi podstawę rekonstrukcji różnych sposobów ujmowania świata poprzez język w ciągu wieków. Zamieszczone w tomie artykuły zawierają analizę obecnych we współczesnej polszczyźnie form leksykalnych i struktur gramatycznych, często trudnych do wyjaśnienia na płaszczyźnie synchronicznej. Autorzy koncentrują się także na zagadnieniach związanych z dawnym dyskursem urzędowym i dydaktycznym oraz przedstawiają genezę i ewolucję niektórych pojęć, takich jak na przykład humor, nowa ewangelizacja, totalitaryzm i propaganda. Kilka artykułów w prezentowanym tomie opisuje wyniki badań nad językowym obrazem  świata w odniesieniu do różnych języków i kultur (funkcjonowanie konceptu młodzież w językach rosyjskim i chińskim,  obraz kobiety w językach angielskim i polskim oraz łaciński językowo-kulturowy obraz domu).