Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Film a historia. Szkice z dziejów wizualnych

red. Małgorzata Ewa Kowalczyk , red. Jacek Szymala

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2019
Stron: 310
Historia w mediach, 1
Dział:
ISBN/ISSN: 9788381380614
Wydanie papierowe

30,00 27,00

Pozycja dostępna

 

Autor: red. Małgorzata Ewa Kowalczyk , red. Jacek Szymala

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2019

Historia w mediach, 1

Dział:

Stron: 310

ISBN/ISSN: 9788381380614

Autorzy kompetentnie poruszają się po obszarze rozlicznych dyscyplin
naukowych (m.in. historii, filmoznawstwa, dydaktyki, kulturoznawstwa).
Zaproponowana publikacja posiada logiczny, przemyślany układ, co
niewątpliwie jest wynikiem precyzyjnie zaplanowanego (i zrealizowanego)
doboru prac. Autorzy sięgają do tematyki słabo obecnej
w literaturze przedmiotu i biorą pod uwagę najnowsze zdobycze i odkrycia.
Nadają swoim teoretycznym rozważaniom jak najbardziej utylitarny
charakter, wielokrotnie odnosząc je do kwestii edukacyjnych i dydaktycznych.
Z pewnością lista potencjalnych odbiorców tego zestawu
materiałów jest szeroka – od studentów kierunków humanistycznych
poczynając, a na ludziach z branży filmowej kończąc. Warto też zwrócić
uwagę, że zebrany materiał został opracowany starannie pod względem
edycyjnym, co przy tego typu pracach wymagało sporego nakładu
pracy.
(dr hab. Karol Sanojca, prof. UWr)
Teksty zostały ułożone chronologicznie pod względem analizowanej
w nich historii na ekranie. Większość autorów skupiła się przede
wszystkim na analizie filmów fabularnych, dzięki czemu publikacja stała
się niezwykle cennym materiałem dla historyków, kulturoznawców,
filologów oraz filmoznawców. Z pewnością okaże się też inspiracją dla
wielu badaczy i przyczyni się do dalszego rozwoju dyscyplin naukowych
traktujących w swych rozważaniach o filmie. Omówione teksty mają
rzecz jasna charakter zróżnicowany. Łączą je jednak niewątpliwie dwie
cechy: wszystkie tyczą się w filmu w ujęciu naukowym, ukazując wiele
aspektów z historycznego punktu widzenia, oraz wszystkie stoją na
wysokim poziomie naukowym.
(dr hab. Radosław Domke, prof. UZ)