Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Kupcy z Polski na mołdawskich i siedmiogrodzkich szlakach handlowych w XV-XVIII wieku. Historiografia i źródła rumuńskojęzyczne opr. m.

Marcin Marynowski

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, 2018
Stron: 304
Dział:
ISBN: 9788361329237
 
 
 

 

Książka przedstawia dokumenty i źródła z mało znanych w Polsce archiwów rumuńskich. Jej wartość poznawcza polega na przedstawieniu polskiemu czytelnikowi rumuńskich źródeł i zasobów archiwalnych oraz literatury naukowej, skromnie reprezentowanych w polskich badaniach. Większość dokumentów jest publikowana po raz pierwszy.

Bohaterami książki są kupcy z ziem polskich. To Polacy, Ormianie, Żydzi, Rusini i inni mieszkańcy wielonarodowej Rzeczypospolitej, mający związki handlowe z Mołdawią. Wielu z nich przemierzało szlaki mołdawskie, a także sąsiednie siedmiogrodzkie. Kiedyś ich zajęcie traktowane było ze wzgardą, a jak pisał żyjący na przełomie XVI i XVII wieku Szymon Starowolski, szlachcic, który zajmował się handlem, tracił szlachectwo. W naszych czasach dobrzy handlowcy nazywani są ludźmi sukcesu, a handel i gospodarka stymulują wszystkie dziedziny życia ludzi na całym świecie.

- Co polscy kupcy sprzedawali i kupowali na wschodzie, w Mołdawii i w Siedmiogrodzie?

- Jakie szlaki prowadziły przez Mołdawię i jak się nimi podróżowało?

- Dlaczego angielski pułkownik i polscy kupcy z wozami musieli nocować pod miastem Tecuci nad rzeką Seret i dopiero na drugi dzień wjechali do miasta?

- Co kryje zagadka polskich monet odkrytych w Corod niedaleko Gałacza?

- Czym zasłużył sobie polski poseł, że otrzymał w Chocimiu w darze ogiera „rosłości y urody mierney, ale dobrze podstarzałego”?

- Jaką opinię o mieszkańcach Polski wyrażali autorzy projektu handlu w Siedmiogrodzie z początku XVIII wieku?

- Dlaczego kupcowi Jerzemu skonfiskowano w Siedmiogrodzie 99 sztuk skór jagnięcych?

Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w źródłach z Rumunii i Republiki Mołdawii, które autor przedstawia w swej książce.