Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Partycypacja w trójmieście. O prawnej regulacji mechanizmów demokracji semibezpośredniej w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Paulina Glejt-Uziębło , Piotr Uziębło

Wydawnictwo: Uniwersytet Gdański Wydawnictwo, 2018
Stron: 219
Dział:
ISBN/ISSN: 9788373268173

 

Autor: Paulina Glejt-Uziębło , Piotr Uziębło

Wydawnictwo: Uniwersytet Gdański Wydawnictwo, 2018

Dział:

Stron: 219

ISBN/ISSN: 9788373268173

W książce dokonano krytycznej analizy rozwiązań prawnych w obszarze partycypacji mieszkańców. Analiza ta – w ocenie autorów – miała wykazać silne i słabe strony przyjętych rozwiązań prawnych, a także pozwolić na dokonanie oceny ich jakości we wszystkich trzech mia-stach tworzących Trójmiasto, czyli w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Nie sposób tego dokonać bez – przynajmniej syntetycznego – przedstawienia praktyki stosowania poszczególnych mechanizmów partycypacyjnych. Podstawową tezą przyjętą w pracy jest progresywny charakter rozwiązań stosowanych w Trójmieście, choć nie wolny od niedoskonałości wynikających zarówno z ograniczeń ustawowych, jak i nie zawsze pełnej woli politycznej wzmocnienia realnej władzy mieszkańców, co wiązałoby się z osłabieniem pozycji Prezydentów Miast i Rad Miast.