Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Ikony XIV-XVI wieku w Muzeum Narodowym w Krakowie. Katalog. t. 1-3. Icons from the 14th-16th Centuries in the National Museum in Krakow. Catalogue

Mirosław Piotr Kruk

Wydawnictwo: Muzeum Narodowe w Krakowie, 2019
Dział:
ISBN/ISSN: 9788375812930

 

Autor: Mirosław Piotr Kruk

Wydawnictwo: Muzeum Narodowe w Krakowie, 2019

Dział:

ISBN/ISSN: 9788375812930

Katalog najstarszych ikon w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie to wyjątkowa, 3-tomowa publikacja podsumowująca wyniki kilkuletnich badań w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki MNiSW, w połączeniu z ich reprodukcjami przygotowanymi na najwyższym poziomie poligraficznym. Opracowanie obejmuje analizę najpiękniejszych i najcenniejszych dzieł malarstwa ikonowego XIV – XVI w. pochodzących przede wszystkim z terenów dzisiejszego pogranicza polsko-ukraińskiego, jak również z Bałkan, Rusi Moskiewskiej i Nowogrodzkiej.

Tom pierwszy wypełnia analiza zawartych w ikonach inskrypcji i treści znaczeniowych, tom drugi zawiera kilkadziesiąt raportów technologicznych przygotowanych przez specjalistów z Muzeum Narodowego w Krakowie i uczelni krakowskich, a trzeci wypełniają fotografie wykonane w różnych światłach analitycznych, zbliżenia, jak również unikatowe fotografie z użyciem najnowocześniejszych aparatów pomiarowych.

W efekcie analizy historyczno-artystyczne z zakresu historii sztuki zweryfikowane zostały m. in. przez badania filologiczne, geologiczne, chemiczne, fizyczne, dendrologiczne, dendrochronologiczne i przeprowadzone metodą radiowęglową. Całość stanowi wyjątkowo obszerną monografię przybliżającą historię formowania kolekcji sztuki cerkiewnej w zbiorach MNK, jej udostępniania i opracowywania, a następnie charakter poszczególnych ikon, ich proweniencję,  kontekst historyczny, analogie, a przede wszystkim tematykę, opisaną w odniesieniu do tradycji obrazowej i piśmienniczej chrześcijańskiego Wschodu.
I tom publikacji jest autorstwa Mirosława Piotra Kruka pozostałe dwa tomy pod jego redakcją.