Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Pragnienie królestwa. August Cieszkowski, Mikołaj Bierdiajew i dwa oblicza mesjanizmu

Tomasz Herbich

Teologia polityczna, 2018
Stron: 336
Dział:
ISBN: 9788362884971
Wydanie drukowane
 

34,00 30,60

Pozycja dostępna

 

Tomasz Herbich

Teologia polityczna, 2018

Dział:

Stron: 336

ISBN: 9788362884971

Pragnienie Królestwa. August Cieszkowski, Mikołaj Bierdiajew i dwa oblicza mesjanizmu to debiut książkowy Tomasza Herbicha, autora od ponad pięciu lat stale współpracującego z Teologią Polityczną. Książka, która ukaże się w serii wydawniczej  „Czwarta fala”, chce włączyć się w ciągle żywą w polskiej debacie intelektualnej dyskusję na temat mesjanizmu, dla której ważnym impulsem był czwarty numer „Teologii Politycznej”.

Autor książki w ośmiu zawartych w Pragnieniu Królestwa artykułach wykazuje, że Cieszkowski i Bierdiajew reprezentowali dwa istotnie różne oblicza mesjanizmu – podczas gdy dla pierwszego z nich charakterystyczny był mesjanizm, który stawia sobie doczesne cele i jest pełen wiary w możliwość ich zrealizowania, to cele, które wyznacza Bierdiajew, transcendują rzeczywistość doczesną i w tym znaczeniu jego mesjanizm ma charakter eschatologiczny, wyczekuje końca i patrzy na historię z perspektywy jej transcendentnego kresu, nie zaś – wewnątrz światowego spełnienia.

Autor równocześnie wyraża przekonanie, że nie można żadnego z tych istotnie różnych stanowisk wyłączyć z tradycji mesjanistycznej, i dlatego mesjanizm da się scharakteryzować być może jedynie jako pewną postawę – jako tytułowe pragnienie Królestwa. W zakończeniu książki Herbich stara się pokazać, że różnica między tymi dwoma stanowiskami znajduje swoje odzwierciedlenie także we współczesnych polskich debatach na temat rozumienia mesjanizmu.