Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

100 lat Polski w liczbach 1918-2018

Magdalena Ambroch, Grażyna Czermak, Elżbieta Lisiak

Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2018
Stron: 108
Dział:
ISBN: 9788370276805
 
 
 

 

Stulecie istnienia Głównego Urzędu Statystycznego zbiega się z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Jest to okazja do przedstawienia historii kraju za pomocą danych statystycznych.

Publikacja przedstawia wybrane zjawiska i procesy charakterystyczne dla dziejów kraju w ostatnich stu latach. Pokazuje zmiany ustrojowe i społeczno-gospodarcze obserwowane w Polsce, a także przybliża historię i rozwój statystyki. Interpretację danych liczbowych ułatwiają uzupełniające informacje historyczne, w tym kalendarium najważniejszych wydarzeń.

Wydawnictwo jest skierowane do osób zainteresowanych historią kraju, w szczególności jej rozwojem społecznym i gospodarczym. Jego celem jest wskazanie użyteczności statystyki i zachęcenie czytelników do sięgnięcia po jej bogate zasoby, towarzyszące Polsce od początku jej niepodległego istnienia.