Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Sonderfahndungsbuch Polen. Specjalna Księga Gończa dla Polski. Reprint

oprac. Grzegorz Bębnik

Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, 2019
Stron: 192
Dział:
ISBN/ISSN: 9788380986817

 

Autor: oprac. Grzegorz Bębnik

Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, 2019

Dział:

Stron: 192

ISBN/ISSN: 9788380986817

Publikacja stanowi reprint oryginalnej niemieckiej listy proskrypcyjnej z początku 1940 r., zawierającej nazwiska osób z terenu Polski przeznaczonych do natychmiastowego aresztowania. Reprint przygotowany na podstawie egzemplarza z zasobu Oddziałowego Archiwum IPN w Katowicach (sygn. IPN Ka 32/899) z uzupełnieniami z egzemplarza z zasobu Biblioteki Śląskiej w Katowicach (sygn. II 849588), opatrzony krytycznym wstępem dr. hab. Grzegorz Bębnika.

***

W tej liczącej niecałe dwieście stron książce zamieszczono – często niekompletne – dane osobowe blisko 8,8 tys. osób, obywateli II Rzeczypospolitej lub Wolnego Miasta Gdańska, którzy ze względu na swą działalność (najczęściej o charakterze społecznym lub politycznym) czy też określoną postawę wzbudzili zainteresowanie niemieckich służb policyjnych. Nazwiska ułożone są w kolejności alfabetycznej, a po każdej kolejnej literze pozostawiono wolne miejsce – najczęściej dwie lub trzy stroniczki, przeznaczone na wklejanie uzupełnień dodrukowanych już po wydaniu Księgi. Każde nazwisko opatrzone jest odpowiednimi symbolami, oznaczającymi sposób potraktowania jego właściciela w przypadku ujęcia przez niemieckie formacje policyjne czy wojskowe. 

(Ze Wstępu Grzegorza Bębnika)