Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Nim Hitler runie śmierć komunie! Wywiad antykomunistyczny Narodowych Sił Zbrojnych pod okupacją niemiecką w latach 1942-1945

Sebastian Bojemski

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE, 2018
Stron: 350
Dział:
ISBN: 9788380904811
 
 
 

 

W publikacji zostały zaprezentowane zagadnienia związane z funkcjonowaniem wywiadu antykomunistycznego Narodowych Sił Zbrojnych w latach 1942–1945. Autor odtworzył dzieje, strukturę, obsadę personalną oraz formy pracy wywiadu prowadzonego przez NSZ przeciwko organizacjom skrajnej lewicy na poziomie centralnym, a także działania na terenie poszczególnych okręgów. Scharakteryzował aparat informacyjny oraz obszary zainteresowań służby wywiadu NSZ. Ponadto przedstawił zakres współpracy, jaką wywiad antykomunistyczny podejmował z Porozumieniem Antykomunistycznym, Delegaturą Rządu RP na Kraj oraz kontrwywiadem Armii Krajowej. Autor ukazał również pracę wywiadowczą na odcinku organizacji wywrotowych, głównie na terenie centralnej i południowej Polski. Szerzej zostało przedstawione rozpoznanie środowisk komunistycznych w Częstochowie.