Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

68. Pułk Piechoty w garnizonie Września

Jerzy Dąbrowski

nakładem autora, 2019
Stron: 102
Dział:
ISBN: 9788393496648
 
 
 

 

Jerzy Dąbrowski

nakładem autora, 2019

Dział:

Stron: 102

ISBN: 9788393496648

"Niniejsze opracowanie opisuje historię powstania 68. Pułku Piechoty i jego stacjonowanie w garnizonie Września w czasie II RP. Zawiera także krótki opis działań bojowych 68. Pułku Piechoty  w walkach o odzyskanie niepodległości w latach 1918-1920 i w obronie niepodległości Polski w 1939 roku.

Żołnierze Wrzesińskiego Pułku wykazali się wielkim bohaterstwem i patriotyczną postawą w okresie ciężkich walk z hitlerowskim najeźdźcą. Garnizon w mieście w latach międzywojennych był niewątpliwie ośrodkiem wywierającym znaczący wpływ na budowanie patriotycznych postaw społeczeństwa i potrafił stworzyć warunki dla dobrego kontaktu społeczeństwa z wojskiem"

(fragment Wstępu)

Spis treści:

Podziękowania  /5

Rozwinięcie zastosowanych skrótów  /6

Wstęp  /7

Historia 68. Pułku Piechoty  /9

Dowódcy Pułku w latach 1919-1939  / 62

Mobilizacja Pułku  /62

Obsada personalna Pułku 1.IX. 1939 r.  /63

Batalion marszowy  68. pp  /65

Oddział nadwyżek  68.pp  /66

Szlak bojowy Pułku we wrześniu 1939 r.  /67

Cenne pamiątki po 68. Pułku  /74

Oficerowie 68. pp zamordowani w Katyniu i Charkowie  /76

Września po 1945 roku  /78

100. rocznica Powstania Wielkopolskiego we Wrześni  /94

Płk. W. Nowaczyński awansowany pośm. do stopnia gen. bryg.  /95

Wojenne losy oficera, który służył w 68. pp w latach 1930-35  /97

Bibliografia  /99