Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Uwarunkowania i pomiar stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego

Katarzyna Wójtowicz

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2019
Stron: 430
Dział:
ISBN: 9788322792056
 
 
 

 

Katarzyna Wójtowicz

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2019

Dział:

Stron: 430

ISBN: 9788322792056

Wybór tematu pracy, odnoszący się do zagadnień stabilności fiskalnej, ze szczególnym uwzględnieniem stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego, oceniam wysoko. Wynika to z faktu, że problematyka wypłacalności władz publicznych i utrzymywania rozmiarów długu na odpowiednim poziomie ma istotne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Odnosi się również do jednostek samorządu terytorialnego. Podejmując temat stabilności fiskalnej, Autorka nie koncentruje swoich rozważań wyłącznie na zagadnieniach finansowych, ale odnosi stabilność fiskalną także do innych płaszczyzn, tj. gospodarczej, społecznej i politycznej. Autorka wykazuje się ponadprzeciętną znajomością literatury – zarówno polskiej, jak i zagranicznej. Nie tylko umiejętnie korzysta ze źródeł, ale i nadaje im dodatkowej wartości, np. poprzez odpowiednie zestawienia i wzajemne uzupełnianie argumentów albo rzetelne zestawianie kontrargumentów i ciekawe wnioskowanie.

Z recenzji prof. dr. hab. Krzysztofa Surówki