Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Z historii logiki i filozofii matematyki

Roman Murawski

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, 2019
Stron: 286
Dział:
ISBN: 9788323234418
 
 
 

 

Roman Murawski

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, 2019

Dział:

Stron: 286

ISBN: 9788323234418

Książka zawiera 19 prac poświęconych rozmaitym zagadnieniom historii logiki i filozofii matematyki. Rozważa się w nich m.in.: rozwój symboliki logicznej, proces przechodzenia od logiki tradycyjnej do logiki współczesnej, kwestie filozoficzne związane z problemem rozstrzygalności i z tezą Churcha, twierdzenia limitacyjne, koncepcję prawdy w matematyce, problem stosowalności matematyki do opisu świata, systemy filozoficzne Mikołaja z Kuzy i Hoene-Wrońskiego, a także główne kierunki filozofii matematyki XX wieku i wpływ na nie koncepcji Leibniza i Kanta, koncepcje ontologiczne dotyczące matematyki i logiki głoszone przez Benedykta Bernsteina, w szkole lwowsko-warszawskiej czy w Kole Krakowskim.