Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Wyczerpywanie i odnowa. Nowa" polska proza lat siedemdziesi"

Przemysław Kaliszuk

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2019
Stron: 366
Dział:
ISBN: 9788322792483

 

Książka (…) Przemysława Kaliszuka proponuje nową interpretację interesującego, bo do dziś budzącego pewne kontrowersje zjawiska literackiego, jakim była polska proza innowacyjna wydawana w oficjalnym obiegu w latach 70. i 80. (…)

Autor rozprawy przystępuje do ponownej lektury tych dawnych tekstów i towarzyszącej im krytyki w pełni świadomy, że potrzebny jest nowy ruch koncepcyjny wokół owego zjawiska, aby zrozumieć wywołujący je pewien jednak nieskłamany impuls twórczy, zaświadczoną przezeń autentyczną potrzebę ekspresyjną i związane z tym specyficzne perspektywy światopoglądowe. (…)

Bez wątpienia jest to najbardziej wnikliwe omówienie nurtu „nowej” prozy lat 70. i 80. w Polsce.

Z recenzji prof. Dr. hab. Tomasza Mizerkiewicza (UAM)