Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Kurpiowszczyzna. Kultura, historia, gospodarka

red. Janusz Gołota, red. Jan Mironczuk

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, 2019
Stron: 230
Dział:
ISBN: 9788362775323
 
 
 

 

Recenzowana praca zbiorowa pod redakcją Janusza Gołoty i Jana Mioronczuka jest zbiorem 16 oryginalnych artykułów napisanych przez specjalistów, zajmujących się różnymi zagadnieniami. Tematem pracy jest przedstawienie wybranych zagadnień dotyczących regionu kurpiowskiego oraz sąsiadujących z nim obszarów. Opracowanie zostało podzielone na trzy działy: Kultura, Historia, Gospodarka. Najobszerniejszym działem jest "Kultura", w którym zamieszczono siedem artykułów. Druga część pracy pt. "Historia" odnosi się do kilku wybranych kwestii w dziejach regionu kurpiowskiego. Trzeci dział pt. "Gospodarka" obejmuje cztery artykuły.

(fragment Recenzji wydawniczej)

Spis treści:

Słowo wstępne /5

KULTURA

Obszar Puszczy Kurpiowskiej w świetle źródeł archeologicznych /9

Fenomen kurpiowski /29

Rzecz o pieśniach kurpiowskich /39

Święci w kurpiowskiej kulturze ludowej /49

Adam Chęrnik i kwestia polskości pogranicza kurpiowsko-mazurskiego /65

Kurpie były centrum świata dla Henryka Syski (1920-2000) /79

Cmentarze wojenne z 1915 roku na terenie dawnego powiatu ostrowskiego - miejsca pamięci i pamięć miejsc /89

HISTORIA

Ostrołęka na przestrzeni wieków. Wybrane zagadnienia /103

Janusz I Starszy [Wielki] Książe Wschodniego Mazowszego /121

Żydzi na obszarze Puszczy Kurpiowskiej /133

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w parafii pw. św. Floriana w Jednorożcu w latach 1934-1939 na tle parafii kurpiowskich /147

Zmiany w liczbie ludności Ostrołęki powodowane przyrostem naturalnym i migracjami /161

GOSPODARKA

Próby przezwyciężenia trudności gospodarczych w latach 1867-1939 /179

Z dziejów ruchu spółdzielczego na Kurpiowszczyźnie w II Rzeczypospolitej /191

Społeczne budownictwo szkolne na terenie województwa warszawskiego 1959-1972 /władza, społeczeństwo, prasa/ /205

Dynamika zmian gospodarstw ekologicznych w powiecie ostrołęckim i przasnyskim /219