Wydawnictwo
Kliknij aby przejść do Wydawnictwa

Archiwa przejściowe i zbiorcze w Polsce. Organizacja i funkcjonowanie

red. Dorota Drzewiecka , red. Marlena Jabłońska

Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2016
Stron: 150
Dział:
ISBN/ISSN: 9788323137122

 

Autor: red. Dorota Drzewiecka , red. Marlena Jabłońska

Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2016

Dział:

Stron: 150

ISBN/ISSN: 9788323137122

Niniejsza publikacja została poświęcona dwóm typom archiwów bieżących: przejściowym i zbiorczym. Archiwa zbiorcze gromadzą, przechowują, opracowują i udostępniają dokumentację zachowującą walor użytkowy i wytworzoną przez wielu twórców. Ich współczesnym odpowiednikiem są komercyjne archiwa rotacyjne. Archiwa przejściowe również mają charakter zbiorczy, jednak jednym z ich głównych zadań jest selekcja dokumentacji, wstępne opracowanie materiałów archiwalnych i przekazanie ich do archiwum historycznego.

Brak kompleksowych opracowań tematu oraz rosnące zainteresowanie archiwami bieżącymi skłoniły autorów do podjęcia badań. Redaktorki tomu uznały, że warto poznać fenomen archiwów bieżących, określić model organizacji i zarządzania oraz pokazać obowiązującą praktykę archiwalną. Zaprosiły do współpracy naukowców i praktyków, żeby przedstawić problem w ujęciu wielowymiarowym. Zależało też im na tym, by wskazać korzenie prowadzonej współcześnie komercyjnej działalności archiwalnej i ukazać nowy wymiar archiwów.

Książka adresowana jest do wszystkich, którzy interesują się problematyką organizacji i funkcjonowania archiwów bieżących, pracują w nich lub prowadzą je w ramach swojej działalności gospodarczej.