Wydawnictwo
Kliknij aby przejść do Wydawnictwa

Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t. 5: Archiwistyka uniwersalna, archiwistyka lokalna

red. Waldemar Chorążyczewski , red. Agnieszka Rosa

Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2017
Stron: 336
Dział:
ISBN/ISSN: 9788323137887

 

Autor: red. Waldemar Chorążyczewski , red. Agnieszka Rosa

Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2017

Dział:

Stron: 336

ISBN/ISSN: 9788323137887

Waldemar Chorążyczewski
Archiwistyka lokalna, archiwistyka uniwersalna. Wprowadzenie do problemu / 7

Urszula Kowalczyk
Recepcja francuskiej myśli archiwalnej w archiwistyce polskiej – przejaw uniwersalizacji dziedziny? / 15

Anna Laszuk
Projekty narodowe i międzynarodowe czyli archiwistyka stosowana. W czym polska specyfika stanowi przeszkodę? / 27

Alicja Kulecka
Uniwersalność i lokalność w systemie ustrojowym i aktach Królestwa Polskiego (1815–1867) / 41

Aliaksandr Bialiauski, Andrzej Łatuszkin, Aleksander Prudnikow
Białoruska archiwalna teoria i praktyka: jedność realna czy wirtualna? / 57

Wiesława Kwiatkowska
Jedna metodyka opracowania archiwalnego, różne odmiany. Przyczyny i ocena / 69

Stanisław Błażejewski
Przystosowywanie opracowania archiwaliów do potrzeb użytkowników Archiwum Państwowego w Bydgoszczy / 85

Wanda K. Roman
Archiwalny opis informacyjny – od lokalności do uniwersalizmu / 109

Hubert Mazur
Uniwersalny monolit czy lokalna różnorodność? Od czego zależy charakter i jakość działalności edukacyjnej archiwów w teorii i praktyce? / 125

Violetta Urbaniak
Archiwa w edukacji, edukacja w archiwach / 147

Elżbieta Czajka
Specyfika „łódzkiej” archiwistyki na przykładzie rozwiązań wdrażanych przez pracowników Archiwum Państwowego w Łodzi przy gromadzeniu i porządkowaniu akt fabrycznych / 161

Tomasz Matuszak
Czy istnieje uniwersalizm w archiwistyce wojskowej? Przyczynek do dziejów kancelarii i archiwów Wojska Polskiego / 173

Mateusz Zmudziński
Udostępnianie archiwaliów w diecezjalnych archiwach kościelnych: podobieństwa i różnice / 191

Marek Wojciechowski
Wartościowanie dokumentacji w sądach powszechnych – wybrane zagadnienia / 203

Agnieszka Rosa
Publiczność archiwów – zasada uniwersalna czy lokalna / 211

Tomasz Czarnota
O archiwistyce społecznej i jej możliwych drogach rozwoju / 225

Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Badania archiwów społecznych: w poszukiwaniu „lokalnych archiwistyk” / 243

Marek Konstankiewicz
Wybrane aspekty międzynarodowe polskiego prawa archiwalnego / 263

Krzysztof Syta
Nazewnictwo zespołów archiwalnych proweniencji prywatnej w zasobach archiwów państwowych – próba analizy / 275

Monika Cołbecka
Archiwistyka eksperymentalna / 301

Łukasz Karolewski
Szanse i zagrożenia crowdsourcingu w opracowaniu fotografii / 313

Hadrian Ciechanowski
O spuściźnie inaczej czyli nieśmiertelność otwarta w archiwaliach / 327