Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Europa Środkowa, Bałkany i Polacy. Studia ofiarowane profesorowi Antoniemu Cetnarowiczowi

red. Janusz Pezda , red. Stanisław Pijaj

Wydawnictwo: Historia Jagellonica. Towarzystwo Wydawn, 2017
Stron: 696
Dział:
ISBN/ISSN: 9788365080554
Wydanie papierowe

80,00 72,00

Pozycja dostępna

 

Autor: red. Janusz Pezda , red. Stanisław Pijaj

Wydawnictwo: Historia Jagellonica. Towarzystwo Wydawn, 2017

Dział:

Stron: 696

ISBN/ISSN: 9788365080554

 Spis treści

Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Tabula gratulatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Bibliografia publikacji prof. dr. hab. Antoniego Cetnarowicza .................. 17Europa Środkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Damir Agičić, Chorwacja na obrzeżach Europy Środkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Marko Trogrlić, Integration und Desintegration an der Peripherieder Donaumonarchie: Das Beispiel Dalmatiens im 19. Jahrhundert. Entwurfeiner Synthese ..................................................... 39Nevio Šetić, Frano Supilo: the End of the Dubrovnik Period of Life and Workand the Beginning of Sušak and Rijeka Period of Life and Work . . . . . . . . . . . . . 51Magdalena Najbar-Agičić, Historiografia chorwacka i światowe nauki historycznew latach 1945–1960. Kontakty z polską historiografią . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67Maciej Czerwiński, Chorwackie prawo państwowe i jego translacja w realiachkomunistycznej Jugosławii ........................................... 77Anton Schindling, Primož Trubar/Primus Truber (1508–1586), der „Luther”der Slowenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89Isabel Röskau-Rydel, Zwei Krainer an der östlichen Peripherieder Habsburgermonarchie: Matija Čops und Constant von WurzbachsVerbundenheit mit Galizien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99Stane Granda, The Role of Local Self-Government in the Slovenian NationalMovement of 1848 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109Peter Vodopivec, Politik und politische Kultur bei den Slowenenvor dem Ersten Weltkrieg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119Walter Lukan, Die Kärtner Slowenen im Ersten Weltkrieg. Unter Berücksichtigungder gesamtslowenischen Entwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1336 Spis treściBranko Marušič, Sprawa polska w sztokholmskim memorandumdr. Henryka Tumy ................................................. 169Arnold Suppan, „Ent-Österreicherung“ und „Ent-Germanisierung“ in Politik,Verwaltung, Gesellschaft und Kultur Sloweniens 1918–1938 . . . . . . . . . . . . . . 177Jiří Malíř, Exhibitions in Prague and Częstochowa and Czechs Visiting Polesin 1909: Expressions of Neo-Slavism and Economic Nationalism . . . . . . . . . . . 203Tadeusz Kopyś, Ludność żydowska na Węgrzech od początku XVIII wiekudo połowy XIX wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219István Kovács, Synowie patrioty preszowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231Jarosław Moklak, Lwów i Triest. Uniwersyteckie dążenia Ukraińców, Włochów,Chorwatów i Słоweńców (1908–1914) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241Damian Szymczak, Viribus unitis? Blaski i cienie Izby Poselskiej przedlitawskiejRady Państwa (1861–1918) ......................................... 249Bałkany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265Alberto Basciani, The Italian Diplomacy and the End of the Reign of AlexandruIoan Cuza (1866) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267Marius Petraru, The Romanian Exile and its Relations with the NationalCommittee for a Free Europe during the Cold War . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275Stanisław Pijaj, Rodzina Hristić i jej związki z Polską . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293Krzysztof Popek, Uwagi na temat procesów migracyjnych wśród bułgarskichkatolików w XIX wieku ............................................. 309Francesco Leoncini, Albanien als Bestandteil Zentraleuropas ................. 319Tadeusz Czekalski, Albański islam w okresie państwowego ateizmui pierwszych lat transformacji ustrojowej — kontekst polityczno-społeczny.... 329Irena Stawowy-Kawka, Położenie Greków w Albanii a tzw. strefymniejszościowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345Polacy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359Petar Bunjak, Ślady akcji dyplomatycznej obozu Hotelu Lambert na Bałkanachz lat czterdziestych XIX stulecia w kulturze serbskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361Piotr Żurek, Miejsce Bośni w bałkańskiej polityce Hotelu Lambert (1843–1849) 371Adam Świątek, „Gazeta Narodowa” wobec powstania w Boce Kotorskiejw 1869 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383Slaven Kale, Ivan Brlić, Podróż Bronisława Grabowskiego do Chorwacjii Slawonii w 1882 roku w świetle korespondencji administracji chorwackiej . . 395Jarosław Rubacha, Obraz wojny serbsko-bułgarskiej w 1885 roku w publikacjachkrakowskiego dziennika „Czas” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407Andrzej Kazimierz Banach, Kariery studentów Uniwersytetu Jagiellońskiegow sądownictwie, prokuraturze i administracji w Bośni i Hercegowiniew latach 1879–1914 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419Zdzisław Darasz, Słoweńska literatura i sztuka w „Świecie Słowiańskim” . . . . . . . 4297Kazimierz Karolczak, W oczach polskich arystokratów… Opatija w końcuXIX wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441Csaba G. Kiss, „Powrót” Stanisława Vincenza na Węgry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457Christoph Augustynowicz, Galizien in der polnischen Historiographie nach 1989.Trends und Potentiale .............................................. 465Piotr Franaszek, Franciszek Bujak i jego Galicja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473Heiko Haumann, Autonomie und Grenzüberschreitung im galizischen Judentum.Eine Skizze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487Tomasz Kargol, Plebanie i zabudowania gospodarcze parafii rzymskokatolickichw zachodniej Galicji na przełomie XVIII i XIX wieku. Zarys problematyki . . . . 495Krzysztof Ślusarek, Dobra państwowe w Galicji i na Bukowinie w początkachXIX wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505Karolina Turcza, Cholera w Krakowie w 1866 roku w relacjach prasowychi opisach Józefa Oettingera ......................................... 513Michał Baczkowski, Polacy a problem językowy w austriackiej Obronie Krajowejprzed I wojną światową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523Waldemar Łazuga, „Dwie ck damy” ..................................... 531Hubert Chudzio, „Dla ojczyzny ratowania, wrócim się przez morze”. Reakcjepolskich emigrantów z Algierii i USA na wydarzenia 1848 roku ............. 545Krzysztof Karol Daszyk, Przypominał Mojżesza — grzeszącego pychą…„Rzymski” Mickiewicz czasu Wiosny Ludów w epistolografii Elizy z BranickichZygmuntowej Krasińskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559Janusz Pezda, Kustosz Bentkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571Hans Henning Hahn, Das deutsche Polenbild im 19. Jahrhundert.Von der Polenbegeisterung der 1830er Jahre bis zum Kulturkampf . . . . . . . . . . 583Henryk W. Żaliński, Bitwa pod Dobrem (19 lutego 1831 roku) szczeblemdo kariery generała Jana Zygmunta Skrzyneckiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597Krzysztof Marchlewicz, Konsul, który nie umiał być obojętny. FrederickChatfield i jego odwołanie z Warszawy w 1832 roku ...................... 609Krzysztof A. Makowski, Powstanie, którego nie było... O Wiośnie Ludóww Poznańskiem inaczej ............................................. 619Andrzej Chwalba, Mobilizacja na ziemiach polskich w 1914 roku .............. 631Varia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639Horst Haselsteiner, Gestaltungsprinzip Föderalismus ........................ 641Halina Florkowska-Frančić, Pozycja kobiet w życiu politycznym Szwajcarii ...... 651Indeks osobowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671