Wydawnictwo
Kliknij aby przejść do Wydawnictwa

Problemy prawa prywatnego międzynarodowego 6

Wydawnictwo: Uniwersytet Śląski Wydawnictwo, 2010
Dział:
ISBN/ISSN: 189676046
Wydanie papierowe

10,00 9,00

Pozycja dostępna

 

Autor:

Wydawnictwo: Uniwersytet Śląski Wydawnictwo, 2010

Dział:

ISBN/ISSN: 189676046

W studiach zebranych w kolejnym tomie serii poruszono tematy dotyczące: optymalnej koncepcji określania właściwości prawa we wspólnotowym porządku prawnym, wspólnotowych instrumentów prawa cywilnego, klauzuli porządku jako podstawy odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym, zmian w unormowaniu cesji wierzytelności (od art. 12 konwencji rzymskiej do art. 14 rozporządzenia Rzym I).
W częściach obejmujących materiały i glosy zamieszczono wytyczne Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego w sprawie stosowania klauzuli porządku publicznego jako podstawy odmowy uznania lub wykonania międzynarodowych orzeczeń arbitrażowych, projekt ustawy z 2009 roku regulującej prawo prywatne międzynarodowe, wyrok Trybunału z dnia 6 października 2009 roku, glosę do tego wyroku oraz glosę do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2008 roku.