Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Od reminiscencji do realizacji "wielkiej idei"? Działalność polityczna Albańczyków na Bałkanach na przełomie XX i XXI wieku

Agata Beata Domachowska

Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2017
Stron: 564
Dział:
ISBN/ISSN: 9788323139522

 

Autor: Agata Beata Domachowska

Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2017

Dział:

Stron: 564

ISBN/ISSN: 9788323139522

Praca dr Agaty B. Domachowskiej jest pierwszą monografią we współczesnej polskiej bałkanistyce, która w sposób gruntowny omawia działalność polityczną oraz ogólne społeczno-kulturalne przemiany Albańczyków żyjących na Bałkanach poza granicami Albanii. […] Największą zaletą tej pracy jest jej syntetyczny charakter, albo – ujmując nieco inaczej – zebranie w jednym miejscu prawie wszystkich informacji dotyczących życia politycznego Albańczyków żyjących w kilku państwach powstałych na gruzach byłej Jugosławii.

Z recenzji dr. Rigelsa Halili 

[…] to dzieło bezsprzecznie nowatorskie, którego efekt poznawczy daleko wykracza poza zakreślony w nim obszar badawczy. Jest to pierwsza w znanej mi politologicznej literaturze światowej monografia poświęcona działalności politycznej mniejszości albańskiej na Bałkanach. Z uwagi na ten fakt, a także umiejętne użycie narzędzi metodologicznych do analizy tego procesu, w sposób istotny wnosi ona nowe treści do nauki i poszerza naszą wiedzę na temat procesów politycznych zachodzących na Bałkanach.

Z recenzji dr. hab. Piotra Grochmalskiego, prof. UMK