Wydawnictwo
Kliknij aby przejść do Wydawnictwa

Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej

red. Paweł Czubik , red. Karol Magoń

Wydawnictwo: Stowarzyszenie Ryza, 2017
Stron: 192
Dział:
ISBN/ISSN: 9788394814632
Wydanie papierowe

42,00 37,80

Pozycja dostępna

 

Autor: red. Paweł Czubik , red. Karol Magoń

Wydawnictwo: Stowarzyszenie Ryza, 2017

Dział:

Stron: 192

ISBN/ISSN: 9788394814632

SPIS TREŚCI
Ireneusz C. Kamiński
Koncepcja praw człowieka w islamie a prawa człowieka – szkic problemu ............. 9
Roman Kwiecień
Siła zbrojna, wojna i „święta wojna” w islamskiej tradycji i kulturze prawnej ....... 24
Piotr Kroczek
Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Muzułmańskiego
Związku Religijnego a statut tegoż związku z 2009 r. – próba konfrontacji ........... 35
Kinga Michałowska
Materialny i niematerialny aspekt pochówku wyznawcy islamu –
zagadnienia wybrane .............................................................................................. 50
Piotr Kosmaty
Przestępczość muzułmanów w kontekście przestępczości cudzoziemców
w Polsce .................................................................................................................. 60
Magdalena Szkudlarek
Status prawny alewitów we współczesnej Turcji jako przykład
dyskryminacji religijnej w majestacie świeckiego państwa i prawa ....................... 71
Łukasz Dawid Dąbrowski
Prawo do sprawiedliwego procesu sądowego w Europejskiej Konwencji
Praw Człowieka i Arabskiej Karcie Praw Człowieka ............................................... 84
Ewa Kamarad
Klauzula porządku publicznego w odniesieniu do stosowania prawa krajów
islamskich jako prawa obcego ................................................................................ 95
Magdalena Półtorak
Ochrona przed wczesnymi i wymuszonymi małżeństwami
w prawie międzynarodowym i unijnym a prawo szariatu .................................... 105
Mateusz Stępień
Prawo islamskie – zbiór treści czy wehikuł?
Modelowe podejście do dylematów poznawania Objawienia w islamie ................ 118
Ilona Topa
Ofiara przemocy seksualnej i jej prawa w prawie międzynarodowym i islamie.
Casus zgwałcenia ................................................................................................... 128
Miriam Shaded, Czesław P. Kłak
Penalizacja obrzezania rytualnego kobiet – propozycja zmian
w polskim prawie karnym .................................................................................... 140
Paweł Czubik
Niewolnictwo w mahometanizmie ........................................................................ 154
Karol Magoń
Instytucja wakufa w prawie i praktyce polskiej .................................................... 173