Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Didaskalia 2018/144

Wydawnictwo: Instytut im. J. Grotowskiego, 2018
Stron: 128
Dział:
ISBN/ISSN: 12330477

 

Autor:

Wydawnictwo: Instytut im. J. Grotowskiego, 2018

Dział:

Stron: 128

ISBN/ISSN: 12330477

„Didaskalia” powstały w grudniu 1993 roku w środowisku uniwersyteckim. Od marca 2007 roku wydawcą jest Instytut Jerzego Grotowskiego, współwydawcą Wydział Polonistyki UJ. „Didaskalia” są umieszczone na liście czasopism punktowanych MNiSW.

Pismo recenzuje ważniejsze premiery teatralne w Polsce, śledzi również to, co ważnego dzieje się w ośrodkach teatralnych za granicą. Najważniejsze wydarzenia sezonu są wszechstronnie omawiane (wywiady z twórcami, sondy, recenzje, opinie wybitnych humanistów). Systematycznie recenzowane są też książki teatralne.

„Didaskalia” nie poprzestają na komentowaniu bieżącego życia teatralnego. W piśmie publikowane są obszerne materiały dotyczące różnorakich zagadnień związanych z praktyką i teorią teatru (w tym przekłady tekstów nieznanych wcześniej w Polsce). Zależy nam także na rozszerzaniu pola interpretacji teatru i jego obecności w życiu społecznym, dlatego ważny element pisma stanowią bloki tematyczne poświęcone wybranym kontekstom teoretycznym, antropologicznym, filozoficznym.

Pismo stworzyło szerokie środowisko autorów i współpracowników. Na łamach „Didaskaliów” publikują zarówno wybitni przedstawiciele światowej teatrologii i humanistyki, jak i młodzi autorzy, często debiutanci. Do wypowiedzi zapraszamy również twórców przedstawień, dyrektorów teatrów, aby podtrzymywać kontakt między krytyką a teatrem.

„Didaskalia” są adresowane zarówno do szerokiego grona widzów teatralnych, jak i osób zainteresowanych współczesną kulturą i humanistyką.