Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Katalog Fototeki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Fotografie dzieł sztuki polskiej wykonane przed rokiem 1900

red. Wojciech Walanus

Wydawnictwo: iMedius, 2019
Stron: 498
Dział:
ISBN/ISSN: 9788395251511
Wydanie papierowe

60,00 54,00

Pozycja dostępna

 

Autor: red. Wojciech Walanus

Wydawnictwo: iMedius, 2019

Dział:

Stron: 498

ISBN/ISSN: 9788395251511

Książka stanowi bogate opracowanie katalogowe, poprzedzone trzema naukowymi esejami
wprowadzającymi. Opracowanie wpisuje się w rosnące w ostatnich latach zainteresowanie
archiwami fotograficznymi. Rewolucja cyfrowa, która pod znakiem zapytania postawiła sens istnienia zbiorów reprodukcji o czysto utylitarnym charakterze, takich jak fototeki uniwersyteckie,
ostatecznie doprowadziła do ich przekształcenia w bogate archiwa wizualne, oferujące szerokie pole do analiz. Mija równo dziesięć lat od ogłoszenia tzw. Deklaracji Florenckiej, w której zaakcentowano materialny byt fotografii analogowej, podkreślając potrzebę jej analizowania w szerokim kontekście, nie ograniczając się jedynie do wizerunku obiektu, który przedstawia.
Na polu rodzimych badań nad uniwersyteckimi fototekami, krakowska jednostka zdecydowanie
wyróżnia się prężnością i profesjonalizmem prowadzonych w niej badań. Żaden inny uniwersytecki zbiór reprodukcji w Polsce nie doczekał się nawet namiastki podobnego opracowania. Na pracę, oprócz przedmowy, wykazu skrótów, bibliografii oraz spisu indeksów, składają się dwie zasadnicze części: naukowe wprowadzenie oraz właściwy katalog fotografii ze zbiorów Fototeki IHS UJ.
Z recenzji dr Kamili Kłudkiewicz