Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Miłość węzłem bytu w nicości

Józef Tretiak o dramacie staroindyjskim

Józef Tretiak, wstęp i oprac. Halina Marlewicz

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2018
Orientalia Polonica; 7
Język: polski
Dział:
ISBN: 9788376389271
Wydanie drukowane
 

26,00 23,40

Pozycja dostępna

 

Józef Tretiak, wstęp i oprac. Halina Marlewicz

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2018

Orientalia Polonica;

Dział:

Stron: XLV, 163

Język: polski

ISBN: 9788376389271

Celem niniejszego, krytycznego opracowania eseju Józefa Tretiaka O dramacie staroindyjskim nie było wytykanie jego niedostatków. Po niemal półtora wieku od jego powstania i tyluż latach intensywnych badań nad teatrem i dramatem staroindyjskim w Indiach, na świecie i w Polsce, z łatwością można byłoby wyliczyć jego liczne braki, dowodzić przestarzałości, czy udowadniać niewiedzę autora. W próbie ponownego odczytania i zinterpretowania tekstu ważniejsze było zadanie, które można przyrównać do prac archeologa nauki, który w artefakcie odczytuje świadectwa przeszłości, nigdy przecież bezużytecznej.
Badanie historii nauk humanistycznych przypomina o prawie perspektywy, umożliwiającej konkretne ujęcie, na przykład ujęcie istoty i charakteru dramatu staroindyjskiego przez Józefa Tretiaka, polskiego badacza z przełomu XIX i XX wieku. W swoim czasie umożliwiło ono zrozumienie odległego historycznie i kulturowo zjawiska, natomiast w perspektywie współczesności ujawniło całość „metodologii żywego zrozumienia” (M. Foucault). Archeologia nauki przypomina o dziejowości humanistycznych badań, o metodologicznym i hermeneutycznym filtrze, przez który patrzymy na badany przedmiot – i w tym jest jej wartość.
Halina Marlewicz