Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Przemiany w Niemczech Wschodnich 1989-2010. P

Polityczne aspekty transformacji

Ewa Bojenko-Izdebska

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2011
Societas;
Stron: 316
Dział:
ISBN: 9788376381152
Wydanie drukowane
 

10,00 9,00

Pozycja dostępna

 

Ewa Bojenko-Izdebska

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2011

Societas;

Dział:

Stron: 316

ISBN: 9788376381152

Transformacja wschodnioniemiecka jest uważana w literaturze przedmiotu za szczególny przypadek - zmiany ustrojowej przez zjednoczenie. Jej powodem był upadek reżimu, lecz podobnie jak w przypadku transformacji w innych państwach Europy Środkowej i Wschodniej o przejściu od reżimu autorytarnego do systemu demokratycznego zadecydował splot czynników wewnętrznych i zewnętrznych.
W przypadku byłej NRD do upadku reżimu doprowadziła "pokojowa rewolucja", masowe protesty, ucieczki i powstanie opozycji. Jednak najważniejszym czynnikiem był proces dążenia do jedności. Zdeterminował on modus, tempo i warunki transformacji. W konsekwencji Niemcy Wschodnie zostały w ciągu roku włączone w istniejący, skonsolidowany system demokratyczny i funkcjonującą gospodarkę rynkową. Ze Wstępu

Ewa Bojenko-Izdebska analizuje dwudziestoletni okres przemian w Niemczech Wschodnich na płaszczyźnie politycznej oraz na poziomie pięciu nowych krajów związkowych - Brandenburgii, Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Saksonii-Anhalt, Saksonii i Turyngii. Autorka szuka w monografii odpowiedzi na pytania o faktyczny stan integracji, o oddziaływanie sytuacji w Niemczech Wschodnich na ogólnoniemiecki system polityczny i partyjny, a także jak przebiegały procesy transformacji na płaszczyźnie regionalnej.
Polecamy także książkę Wartości polityczne oraz czasopismo POLITEJA.