pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 

 

Budowanie parlamentaryzmu. Doświadczenia z Afganistanu, Iraku i Kurdystanu Irackiego

Piotr Fudała Łukasz Fyderek Renata Kurpiewska-Korbut

ISBN/ISSN 9788376383200
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Classica Cracoviensia 2013, nr 16

ed. Jerzy Styka

ISBN/ISSN CC_16
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Poetyckie prowincje i peryferie. Jerzy Harasymowicz i inni

red. Joanna Kulczyńska red. Wojciech Ligęza red. Włodzimierz Próchnicki

ISBN/ISSN 9788376384641
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Prospect Park Stories

Katarzyna Janicka

ISBN/ISSN 9788376384856
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Auteur, personnage, lecteur dans les lettres d'expression francaise

red. Marzena Chrobak red. Jakub Kornhauser red. Wacław Rapak

ISBN/ISSN 9788376384207
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

Glossy i uwagi

Jan Skoczyński

ISBN/ISSN 9788376384139
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Polska prawdziwa

Karol Stefan Frycz opr. Olgierd Grott

ISBN/ISSN 9788376383606
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Dieu mesure de l'homme. Anthropologie de Pavel A. Florensky

Zdzisław Józef Kijas

ISBN/ISSN 9788376384313
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Krakowska szkoła glottodydaktyki porównawczej na tle rozwoju glottodydaktyki ogólnej i polonistycznej

Przemysław A. Gębal

ISBN/ISSN 9788376383965
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Ciało twoje, kości moje... Rodzina i szkoła epoki Abdulhamita II w świetle tureckiej autobiografii

Grażyna Zając

ISBN/ISSN 9788376383491
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

Kapitalizm nieobjawiony. Doktryna ładu społecznego, politycznego i ekonomicznego w myśli Wilhelma Ropkego (1899-1966)

Piotr Dardziński

ISBN/ISSN 9788376383682
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Pokojowe negocjacje czy twarda gra? Rozwój stosunków ponad Cieśniną Tajwańską

Łukasz Gacek Ewa Trojnar

ISBN/ISSN 9788376382777
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Drosilla i Charikles

Niketas Eugenianos Katarzyna tłum. Gara

ISBN/ISSN 9788376383019
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

Ochrona pluralizmu w polityce medialnej Włoch

Maciej Miżejewski

ISBN/ISSN 9788376382319
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Braterstwo a bagaż narodowy. Relacje etniczne w Kościele katolickim na ziemiach kanadyjskich do I wojny światowej

Anna Reczyńska

ISBN/ISSN 9788376383415
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Narratives of Ethnic Identity, Migration and Politics. A Multidisciplinary Perspective

ed. Monika Banaś Mariusz ed. Dzięgielewski

ISBN/ISSN 9788376383644
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

Promoting Changes in Times of Transition and Crisis: Reflection on Human Rights Education

ed. Krzysztof Mazur Piotr ed. Musiewicz Bogdan ed. Szlachta

ISBN/ISSN 9788376383651
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Helena. Kobieta, której nie ma i która jest. Krakowska biografia Ivo Andricia

Sylwia Nowak-Bajcar

ISBN/ISSN 9788376383637
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Perso-Arabic Loanwords in Hindustani. Part II. Linguistic Study

Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś

ISBN/ISSN 9788376382944
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego i jego członkowie 1913-1945

Bartosz Tracz

ISBN/ISSN 9788376383118
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

O praktyce duchowej wiśisztadwaita wedanty. Studium koncepcji bhakti i prapatti u wybranych myślicieli tradycji

Halina Marlewicz

ISBN/ISSN 9788376382753
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Antonij Chrapowickij. Filosofija, bogoslowije, kultura

Dymitr Romanowski

ISBN/ISSN 9788376383187
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

Gramatyka kurdyjska Sorani. Wariant używany w Erbilu

Andrzej Pisowicz Andrzej Bartczak Farhang Muthafar Muhamad

ISBN/ISSN 9788376382739
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Pensees orientale et occidentale: influences et complementarite

red. Katarzyna Dybeł red. Anna Klimkiewicz red. Monika Świda

ISBN/ISSN 9788376381855
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Iberystyka w polskiej panoramie uniwersyteckiej XXI wieku. Materiały z II Ogólnopolskiego Kongresu Studentów Filologii Iberyjskich

red. Arenas Rafael Sergio Balches

ISBN/ISSN 9788376380902
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech. W stronę glottodydaktyki porównawczej

Przemysław E. Gębal

ISBN/ISSN 9788376382029
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

From the Richness of Islamic History

Dorota Rudnicka-Kassem

ISBN/ISSN 9788376383408
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Kategorie "swój" i "obcy" w rosyjskim myśleniu politycznym

Olga Nadskakuła

ISBN/ISSN 9788376383088
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Marion Grafin Donhoff. Idee i refleksje polityczne

Aleksandra Matykiewicz-Włodarska

ISBN/ISSN 9788376383040
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

Powrót Melpomeny. Tragedia włoska od średniowiecznego odrodzenia po renesansowy rozkwit

Maria Maślanka-Soro

ISBN/ISSN 9788376382548
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

Politeja 2012, nr 21

ISBN/ISSN POL21
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

Obrona państwa ograniczonego. Polityczno-prawna doktryna Herberta Spencera

Olgierd Anrdrzej Górecki

ISBN/ISSN 9788376382609
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Alternatywna wizja historii. Prace historyczne Davida Irvinga

Marcin Karas

ISBN/ISSN 9788376382913
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

Af-Pak. Znaczenie zachodniego pogranicza pakistańsko-afgańskiego dla bezpieczeństwa regionalnego w latach 1947-2011

Aleksander Głogowski

ISBN/ISSN 9788376382500
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

Cenzura prasy w Austrii 1862-1914. Studium prawno-historyczne

Andrzej Dziadzio

ISBN/ISSN 9788376382234
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Lingwistyka i glottodydaktyka języków specjalistycznych na przykładzie języka biznesu. Podejście porównawcze

Bronisława Ligara Wojciech Szupelak

ISBN/ISSN 9788376382647
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Pierwsza polska prezydencja w Unii Europejskiej. Uwarunkowania - Procesy decyzyjne - Osiągnięcia i niepowodzenia

Janusz Józef Węc

ISBN/ISSN 9788376382708
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym. Prace przygotowane na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów Mińsk 2013

red. Halina Kurek

ISBN/ISSN 9788376382371
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Zeszyty Językoznawcze 2012/1 Krakowskie debiuty

red. Renata Przybylska red. Olivia Bartyzel red. Monika Biesaga

ISBN/ISSN 9788376380919
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Politeja 2012, nr 19

red. Bogdan Szlachta

ISBN/ISSN POL_19
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

Politeja 2012, nr 20_3: Contemporary Transformations. Culture, Politics, Economy

red. Bogdan Szlachta

ISBN/ISSN POL20_3
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

Politeja 2012, nr 22_1: Studia białoruskie

red. Bogdan Szlachta

ISBN/ISSN POL22
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

The Taiwan Issues

ed. Ewa Trojnar

ISBN/ISSN 9788376382579
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Referendum jako narzędzie polityki. Francuskie doświadczenia ustrojowe

Łukasz Jakubiak

ISBN/ISSN 9788376382456
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Miodosytnia

Hariwanś Raj Baććan

ISBN/ISSN 9788376382678
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

Ciekawość świata, ludzi, kultury... Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Ryszardowi Kantorowi z okazji czterdziestolecia pracy naukowej

red. Renata Hołda red. Tadeusz Paleczny

ISBN/ISSN 9788376382289
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Cmentarz żydowski w Jaworznie

Leszek Hońdo Dariusz Rozmus Sławomir Witkowski

ISBN/ISSN 9788376382074
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Projekt perfumans. Współczesne metodologie teatrologiczne iich granice poznawcze

red. Łukasz Grabuś red. Grzegorz Stępniak red. Agnieszka Marek

ISBN/ISSN 9788376382333
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Formy śmiercionośne. Kilka strategii dramaturgicznych we współczesnej operze

Łukasz Grabuś

ISBN/ISSN 9788376381916
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Córki Chin i obywatelki świata. Obraz kobiety w chińskich czasopismach o modzie

Adina Zemanek

ISBN/ISSN 9788376382302
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Bycie, czyli Nic. Przyczynek do lektury Heideggera

Magdalena Hoły-Łuczaj

ISBN/ISSN 9788376382470
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Entre la connaissance et l'amour: le regard dans l'univers romanesque de Chretien de Troyes

Katarzyna Dybeł

ISBN/ISSN 9788376382135
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

Protokoły posiedzeń zarządu Młodzieży Wszechpolskiej Koła Lwowskiego za czas od 20 marca 1925 do 29 stycznia 1930

wstęp i oprac. Adrian Tyszkiewicz

ISBN/ISSN 9788376382326
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Księgozbiór prywatny Jacka Idziego Przybylskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie

Małgorzata Mirek

ISBN/ISSN 9788376380162
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

Po większej części przed światem nie zgasnę. Przekłady z Horacego

Franciszek D. Kniaźnin opr. Jacek Wójcicki

ISBN/ISSN 9788376381046
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Jeorgiki Wirgilowskie do Mecenasa. Wiersz dydaktyczny o ziemiaństwie, czyli o gospodarstwie wiejskim księgi cztery

Wergiliusz przekł. Jacek Idzi Przybylski opr. Jacek Wójcicki

ISBN/ISSN 9788376381053
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Historiozofia Teilharda de Chardin wobec tradycyjnej myśli chrześcijańskiej

Marcin Karas

ISBN/ISSN 9788376382210
Cena w sklepie: 9,90
Cena wysyłkowa: 8,91
szt.:

 

Międzycywilizacyjny dialog w świecie słowiańskim w XX i XXIwieku. Historia - religia - kultura - polityka

Irena Stawowy-Kawka

ISBN/ISSN 9788376381992
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Mit. Historia. Kultura. Materiały z V Seminarium HistorykówFilozofii Polskiej

red. Jan Skoczyński

ISBN/ISSN 9788376382227
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

Moje plemię

Alvaro Cunqueiro

ISBN/ISSN 9788371889493
Cena w sklepie: 2,00
Cena wysyłkowa: 1,80
szt.:

 

Polacy i Niemcy wspólnie w integrującej się Europie. Szanse i wyzwania

red. Mikołaj Maśluk-Meller

ISBN/ISSN 9788376382050
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

Politeja 2011, nr 17

red. Bogdan Szlachta

ISBN/ISSN POL17
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

Małe dramaty. Teatralność liryki Stanisława Grochowiaka

Anna B. Burzyńska

ISBN/ISSN 9788376381893
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

Estetyka zakłócenia. Kino Michaela Hanekego

Konrad Wojnowski

ISBN/ISSN 9788376381800
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

Abu-Al-Atahiya. Poeta, błazen, asceta

Paweł Siwiec

ISBN/ISSN 9788376381947
Cena w sklepie: 1,00
Cena wysyłkowa: 0,90
szt.:

 

Ochrona budownictwa drewnianego. Małopolskie realizacje skansenowskie w końcu XIX i w XX wieku

Marek Grabski

ISBN/ISSN 9788376381879
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Człowiek między dobrem a złem. Studia z etyki współczesnej

Marek Drwięga

ISBN/ISSN 9788376381886
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Między językiem ojczystym a obcym. Nauczanie i uczenie się języka odziedziczonego na przykładzie chicagowskiej diaspor

Ewa Lipińska Anna Seretny

ISBN/ISSN 9788376381664
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Politeja 2012, nr 20_1: Mobility of cultures

red. Bogdan Szlachta

ISBN/ISSN POL20_1
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

Byle w ludziach światło było... Księga pamiatkowa ku czci Profesora Wacława Woźnowskiego w dziesiątą rocznicę Jego śmierci

red. Grzegorz Zając

ISBN/ISSN 9788376381930
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

John Paul II, Islam and the Middle East. The Pope's Spiritual Leadership in Developing a Dialogical Path for the New History of Christian-Muslim Relations

Dorota Rudnicka-Kassem

ISBN/ISSN 9788376381862
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

Pretorianie i technokraci w reżimie politycznym Syrii

Łukasz Fyderek

ISBN/ISSN 9788376381114
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa. Listy jana Niecisława Baudouina de Courtenay, Jana Łosia, Kazimierza Nitscha, Jana Michała Rozwadowskiego, Henryka Ułaszyna

Anna Czelakowska Mirosław Skarżyński

ISBN/ISSN 9788376381695
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Politeja 2011, nr 18: Studia buddyjskie

red. Bogdan Szlachta

ISBN/ISSN POL18
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

Politeja 2011, nr 15

red. Bogdan Szlachta

ISBN/ISSN POL15
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

Bułgarska polityka wewnętrzna a proces integracji z Unią Europejską

Rafał Woźnica

ISBN/ISSN 9788376381749
Cena w sklepie: 2,00
Cena wysyłkowa: 1,80
szt.:

 

Emigracja Latynoska w USA po II wojnie światowej na przykładzie Portorykańczyków, Meksykanów i Kubańczyków

Anna Bartnik

ISBN/ISSN 9788376380988
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

Polityczne konsekwencje idei ekonomicznych w myśli polskiej 1869-1939

Dariusz Grzybek

ISBN/ISSN 9788376381251
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Lokalny wymiar elektronicznej demokracji

Leszek Porębski

ISBN/ISSN 9788376381794
Cena w sklepie: 1,00
Cena wysyłkowa: 0,90
szt.:

 

Długie trwanie. Różne oblicza klasycyzmu

red. Roman Dąbrowski red. Bogusław Dopart

ISBN/ISSN 9788376381640
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

Przeszłość jest to dziś

Wiesław Paweł Szymański

ISBN/ISSN 9788376381770
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

Badania historycznojęzykowe. Stan, metodologia, perspektywy

red. Maciej Rak red. Bogusław Dunaj

ISBN/ISSN 9788376381756
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

Metaforyka Leśmiana (Analiza lingwistyczna)

Wacław Cockiewicz

ISBN/ISSN 9788376381022
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Euro-facta 2. Kultura a komunikacja

ed. Marcin Rebes

ISBN/ISSN 9788376380346
Cena w sklepie: 1,00
Cena wysyłkowa: 0,90
szt.:

 

Kraków - Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. Tom X

red. Halina Kosętka red. Grażyna Wrona red. Grzegorz Nieć

ISBN/ISSN 9788376381589
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Funkcje formantów rzeczownikowych w polszczyźnie ludowej (na przykładzie trzech wsi podkarpackich)

Tomasz Kurdyła

ISBN/ISSN 9788376380995
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

Poszukiwanie wspólnoty. Estetyka dramatyczna a więź międzyludzka w literaturze polskiego romantyzmu (preliminaria)

Agnieszka Ziołowicz

ISBN/ISSN 9788376381183
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Opisanie krótkie niektórych interessów wewnętrznych...

wstęp i oprac. Adam Perłakowski wstęp i oprac. Monika Wyszomirska Józef Andrzej Załuski

ISBN/ISSN 9788376381688
Cena w sklepie: 9,90
Cena wysyłkowa: 8,91
szt.:

 

Rosja 1991-1993. Walka o kształt ustrojowy państwa

Anna Jach

ISBN/ISSN 9788376380933
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

Kto nie widział Kairu, nie widział piękności świata...

wstęp i oprac. Leszek Zinkow

ISBN/ISSN 9788376380889
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

Politeja 2011, nr 16: Studia litewskie

red. Bogdan Szlachta

ISBN/ISSN POL16
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

Realizacja wolności wypowiedzi na podstawie przepisów i praktyki w USA

Michał Matyasik

ISBN/ISSN 9788376380704
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

Choroba psychiczna w literaturze i kulturze rosyjskiej

Bartłomiej Brążkiewicz

ISBN/ISSN 9788376381107
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

Przemiany w Niemczech Wschodnich 1989-2010. Polityczne aspekty transformacji

Ewa Bojenko-Izdebska

ISBN/ISSN 9788376381152
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Zarządzanie dialogiem międzykulturowym na przykładzie...

Anna Lubecka

ISBN/ISSN 9788371881442
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Wartości polityczne. Rozpoznanie, rozumienie, komunikowanie

Jacek H. Kołodziej

ISBN/ISSN 9788376381145
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Cracow Indological Studies 2010, nr 12: Love (Bhakti, Kama, Sneha, Prema, Śrngara, Isq...) in the human Search for Fulfilment

oprac. Halina wstęp, Marlewicz

ISBN/ISSN 17320917_12
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Między ciemnością i światłem. O kurdyjskiej tożsamości i literaturze

Joanna Bocheńska

ISBN/ISSN 9788376380865
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Zabawki. Wybór

Stanisław Wodzicki

ISBN/ISSN 9788376380858
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Materiały etnograficzne z Podhala Ignacego Moczydłowskiego

Maciej Rak

ISBN/ISSN 9788376380698
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Politeja 2010, nr 14

red. Bogdan Szlachta

ISBN/ISSN POL14
Cena w sklepie: 4,00
Cena wysyłkowa: 3,60
szt.:

 

Liberalizm u kresu historii

Piotr Bartula

ISBN/ISSN 9788376381060
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

Gry w miasto

Jacek Purchla

ISBN/ISSN 9788376381091
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

Transformacje w Ameryce Łacińskiej

red. Adam Walaszek red. Aleksandra Giera

ISBN/ISSN 9788376380117
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Polacy w Berlinie. Strumienie migracyjne i społeczności imigrantów. Przegląd badań

Dorota Praszałowicz

ISBN/ISSN 9788371884443
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

Collegium Maius. A history

Andrzej Chwalba

ISBN/ISSN 9788376380476
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Madhjamaka Nagardżuny. Filozofia czy terapia?

Krzysztof Jakubczak

ISBN/ISSN 9788376380612
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

Politeja 2010, nr 13

ISBN/ISSN POL13
Cena w sklepie: 4,00
Cena wysyłkowa: 3,60
szt.:

 

Powołani na bunt. Transgresje polskich poetów XIX wieku

Agnieszka Nietresta-Zatoń

ISBN/ISSN 9788376380810
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

Utwory poetyckie. Antologia

Jędrzej Świderski

ISBN/ISSN 9788376380483
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Internet jako współczesny środek elektronicznej komunikacjiwyborczej i jego zastosowanie w polskich kampaniach par

Jakub Żurawski

ISBN/ISSN 9788376380025
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

Rozwód w świetle akt Sądu Okręgowego w Krakowie w l. 1918-39

Zdzisław Zarzycki

ISBN/ISSN 9788376380193
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

Z Kopiowatej na katedry uniwersyteckie. Wspomnienia

Henryk Ułaszyn

ISBN/ISSN 9788376380629
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Kto jestem? O podmiocie w poetyckim dwugłosie...

Urszula M. Pilch

ISBN/ISSN 9788376380148
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

Obrazy litewskie

Ignacy Chodźko oprac. Monika Stankiewicz-Kopeć

ISBN/ISSN 9788371883941
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Biedny Hamlet! Dekonstrukcje "Hamleta"i Hamlet w dram.współ.

Aneta Mancewicz

ISBN/ISSN 9788376380391
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Mowy sejmowe z 1670...

oprac. Kazimierz Przyboś

ISBN/ISSN 9788376380414
Cena w sklepie: 9,90
Cena wysyłkowa: 8,91
szt.:

 

LingVaria 2010, nr 10

red. Mirosław Skarżyński

ISBN/ISSN LV20102
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Polscy eurodeputowani 2004-2009. Uwarunkowania działania i ocena skuteczności

red. Krzysztof Szczerski

ISBN/ISSN 9788376380124
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

Wartości narodowe w komunistycznej propagandzie...

Maciej Szymanowski

ISBN/ISSN 9788371885129
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Polska w Europie policentrycznej. Dziedzictwo kulturowe i polityka rozwoju

red. Andrzej Waśko

ISBN/ISSN 9788371880643
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Politeja 2009, nr 12

ISBN/ISSN POL12
Cena w sklepie: 4,00
Cena wysyłkowa: 3,60
szt.:

 

Błękit

Tedźi Grower

ISBN/ISSN 9788376380100
Cena w sklepie: 1,00
Cena wysyłkowa: 0,90
szt.:

 

Pomiędzy klasycznością a romantycznością. Młodzi autorzy Wilna, Krzemieńca i Lwowa wobec przemian w literaturze polskiej lat 1817-1828

Monika Stankiewicz-Kopeć

ISBN/ISSN 9788371884719
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

Cracow Indological Studies 2009, nr 11: Islam on the Indian Subcontinent: Language, Literature, Culture and History

red. Agnieszka red, Kuczkiewicz-Fraś

ISBN/ISSN 17320917_11
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Studia Iberystyczne 2009, nr 8: Zrozumieć język, przetłumaczyć świat. Księga pamiątkowa dedykowana profesor Jadwidze Koniecznej-Twardzikowej

red. Maria Filipowicz-Rudek red. Małgorzata Jędrusiak red. Agata Komorowska

ISBN/ISSN 9788376380155
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Ukraina w opinii elit Krakowa końca XIX - pierwszej połowy XX wieku

Olga Kich-Masłej

ISBN/ISSN 9788371882265
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Narodowa demokracja byłego Wielkiego Ks. Litewskiego

Przemysław Dąbrowski

ISBN/ISSN 9788376380087
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Wspomnienia z naszej podróży na Wschodzie 1871-1872

Józef Hussarzewski wstęp i oprac. Hieronim Kaczmarek

ISBN/ISSN 9788371884474
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

W świecie myśli i wartości. Prace ofiarowane profesorowi Julianowi Maślance

red. Roman Dąbrowski red. Andrzej Waśko

ISBN/ISSN 9788371886461
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Listy Jana Jerzego Przebendowskiego podskarbiego wielkiego koronnego do Jana Szembeka podkanclerzego i kanclerza w

oprac. Adam Perłakowski

ISBN/ISSN 9788371884559
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Polszczyzna mówiona ogólna i regionalna. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej. Kraków 25-26 września 2008 r.

red. Bogusław Dunaj red. Maciej Rak

ISBN/ISSN 9788371881558
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Konik zwierzyniecki, wianki i sobótki

Franciszek Gawełek

ISBN/ISSN 9788376380056
Cena w sklepie: 9,50
Cena wysyłkowa: 8,55
szt.:

 

Homo viator. Teksty i studia nad antropologią filozoficzną wśredniowieczu

red. Marcin Karas

ISBN/ISSN 9788371881978
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

Politeja 2008, nr 10_2

red. Bogdan Szlachta

ISBN/ISSN POL10_2
Cena w sklepie: 4,00
Cena wysyłkowa: 3,60
szt.:

 

LingVaria 2009, nr 8

ISBN/ISSN LV20092
Cena w sklepie: 9,96
Cena wysyłkowa: 8,96
szt.:

 

Politeja 2009, nr 11

ISBN/ISSN POL11
Cena w sklepie: 4,00
Cena wysyłkowa: 3,60
szt.:

 

Cracow Indological Studies 2008, nr 10: Future of Indology

red. Iwona Milewska

ISBN/ISSN 17320917_10
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Tajwańska tożsamość narodowa w publicystyce politycznej

Bogdan Zemanek

ISBN/ISSN 9788371881824
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Arystokraci ducha. Obraz społeczeństwa średniowiecznego w Revelationes św. Brygidy szwedzkiej

Anna Waśko

ISBN/ISSN 9788371882555
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Książę. Hamlet Juliusza Osterwy

Wanda Świątkowska

ISBN/ISSN 9788371883385
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

Wiedza i sumienie. Z badań nad filozofią polską

Jan Skoczyński

ISBN/ISSN 9788371884177
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

Kurdystan iracki u progu XXI wieku

Krzysztof Lalik

ISBN/ISSN 9788371881602
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

Normy w pedagogice. Aksjologiczne i metodologiczne...

Urszula Morszczyńska

ISBN/ISSN 9788371882586
Cena w sklepie: 9,50
Cena wysyłkowa: 8,55
szt.:

 

Odkrywanie świata. Rozmowy i szkice

Franciszek Ziejka Adam red. serii Lejczak

ISBN/ISSN 9788371883743
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
szt.:

 

Zawołajcie mnie z powrotem tą mową moją własną...

Magdalena Sadlik

ISBN/ISSN 9788371882326
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

Minihistorie

Javier Tomeo

ISBN/ISSN 9788371888908
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

Złodziej miłości. 50 wierszy

Bilhana oprac. Halina wstęp, Marlewicz

ISBN/ISSN 9788371882449
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 

Uda na których śpią psy

Justyna Machałowska

ISBN/ISSN 9788371882197
Cena w sklepie: 2,00
Cena wysyłkowa: 1,80
szt.:

 

Natura cnoty

Jacek Jaśtal

ISBN/ISSN 9788371882296
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
szt.:

 


(c) Księgarnia Akademicka