pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 

Norma wydawnicza

W naszych wydawnictwach staramy się utrzymywać ujednolicony aparat naukowy. Składają się na niego: norma dotycząca zapisu pozycji bibliograficznych oraz wskazówki związane z zapisem nazwisk oraz nazw własnych.
Przed złożeniem tekstu do druku zachęcamy do zapoznania się z podanymi poniżej instrukcjami, co znacznie usprawni i przyspieszy proces wydawniczy.

Norma wydawnicza -> Pobierz

W przypadku stosowania transkrypcji alfabetów cyrylickich prosimy stosować się do wytycznych podawanych przez Wielki Słownik Ortograficzny PWN: http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629693
(c) Księgarnia Akademicka