pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 

Profil wydawniczy

Księgarnia Akademicka funkcjonuje na rynku wydawniczym od 1992 r., publikując corocznie około 100 tytułów: monografii, studiów zbiorowych, wyborów dokumentów, czasopism, słowników, ale również edycji dzieł literackich oraz tekstów o charakterze publicystycznym.

Znajdując się w środku Krakowa, a zarazem w centrum krakowskiego środowiska naukowego (w bezpośrednim sąsiedztwie Uniwersytetu Jagiellońskiego), Księgarnia Akademicka specjalizuje się zwłaszcza w branży wydawnictw naukowych. Publikuje książki profesorskie, rozprawy habilitacyjne i doktorskie, wybrane prace magisterskie, materiały z sesji naukowych, księgi pamiątkowe, specjalistyczne periodyki, a również różnego typu opracowania, w szczególności z zakresu szeroko pojętej humanistyki (m.in. archeologia, bibliologia, historia, teatrologia, historia sztuki, etnologia, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, filologia, językoznawstwo, przekładoznawstwo), ale także nauk prawnych (prawo, administracja, zarządzanie), politycznych (politologia, stosunki międzynarodowe), społecznych (socjologia, medioznawstwo), ścisłych (ekonomia, informatyka) oraz medycznych. Jest to możliwe dzięki zespołowi współpracujących z Księgarnią specjalistów z różnych dziedzin nauki. Z wydawnictwem związani są pracownicy naukowi krakowskich uczelni wyższych (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Uniwersytet Ekonomiczny czy Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego) oraz specjaliści z innych placówek naukowo-kulturalnych Krakowa (Biblioteka Jagiellońska, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Biblioteka XX Czartoryskich, Instytut Pamięci Narodowej).

Wydawnictwo stara się, aby jego publikacje spełniały najwyższe wymogi naukowe, stąd szczególną uwagę przykłada do aparatu naukowego opracowań i indeksów. Zabiega również o to, by wydawane czasopisma były jak najwyżej oceniane na różnego typu listach punktowanych. Stosuje się do najnowszych wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotyczących oceny publikacji, wspomagając przy tym cały proces redakcyjny wydawanych czasopism i serii wydawniczych. Ubiega się też o dofinansowania publikacji naukowych, wpisujących się w strategie funduszy państwowych lub uniwersyteckich.

Zdając sobie sprawę z szybkiego rozwoju nauki na polu elektronicznym od końca 2011 r. Księgarnia wdraża również elektroniczny ruch wydawniczy, funkcjonujący równolegle do tradycyjnego. Podjęto starania o możliwość nadawania numeru DOI w wydawanych publikacjach, zamieszczania nowych wydawnictw w znanych bazach europejskich i światowych, a także dystrybuowania ich w formie książki elektronicznej. W procesie wydawniczym jest stosowana też procedura antyplagiatowa i antyghostwritingowa, co zapewnia zabezpieczenie autorskie wydawanych publikacji.

Długoletnie doświadczenia w naukowej branży wydawniczej oraz otwarcie na najnowsze możliwości współczesnej techniki gwarantuje najlepszą jakość naszych usług.
(c) Księgarnia Akademicka