pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 Newsletter:
Twój email:*
 


 

Edukacja dla bezpieczeństwa prawnego

2017-02-24

 

 

Cracow Indological Studies 2016, nr 18: Cosmopolitanism and Regionalism in Indian Cultural Dynamics

2017-02-14

 

 

Stalin. Rys historyczny bolszewizmu

2017-02-13

Boris Souvarine, a właściwie Boris Konstantynowicz Lifszyc, urodzony w roku 1895 na Ukrainie, w wieku dwóch lat emigrował wraz ze swoją rodziną pochodzenia żydowskiego do Francji. Socjalista francuski w okresie I wojny światowej, korespondent paryski dziennika ,,Nowaja Żizn" (publikowanego przez Maksyma Gorkiego w Piotrogrodzie), jeden z założycieli partii komunistycznej we Francji, nast...
 


 

Spór o podmiotowość. Perspektywa interdyscyplinarna

2017-02-13

 

 

Kliniki i zakłady teoretyczne. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w krakowskiej dzielnicy Wesoła. Gmachy i ludzie

2017-02-09

Przez kilka wieków krakowska dzielnica Wesoła słynęła z licznych ogrodów. Dlatego też była ulubionym miejscem spacerów i rekreacji. W 1788r. oblicze dzielnicy uległo zmianie wraz z przeniesieniem tam Szpitala św Łazarza. Wydarzenie to zapoczątkowało historię krakowskiej medycyny w dzielnicy Wesoła. Chociaż założony szpital miał mieć charakter szpitala klinicznego, to jednak...
 


 

Zjednoczenie Chin? Proces reintegracji Wielkich Chin na przełomie XX i XXI wieku

2017-02-09

Rafał Kwieciński jest doktorem w zakresie nauk o polityce, absolwentem Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ oraz pracownikiem Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu WSMiP UJ. Jego zainteresowania badawcze obejmują stosunki międzynarodowe w Azji, ze szczególnym uwzględnieniem chińskiej polityki zagranicznej i potęgi Chin we współczesnym systemie międz...
 


 

Między Oryginałem a Przekładem 2016, nr 34

2017-02-08

 

 

Studies in Ancient Art and Civilization 2016, nr 20

2017-02-07

 

 

Politeja 2016, nr 44: Human Values in Intercultural Space

2017-02-06

 

 

Politeja 2016, nr 45

2017-02-06

 

 

Między Oryginałem a Przekładem 2016, nr 33

2017-02-01

 

 

Studia Iberystyczne 2015, nr 14: Crisis, momentos decisivos/ Crises, turning points, new beginnings / Kryzysy, punkty zwrotne, nowe początki

2017-01-23

 

 

Politeja 2016, nr 43

2017-01-20

 

 

Major Aleksander. Powieść

2017-01-16

Major Aleksander jest milowym krokiem w zgłębianiu tajemnicy Jakubowskiego, jego życia duchowego, jego wyobraźni i idei, którymi przesiąkł do głębi. I, zapytajmy, mielibyśmy pozostawić w rękopisie ten ułomek, okruch, źdźbło talentu tego młodzieńca i tragika, co dał Amerykanom pierwszą książkę o poezji polskiej zawierającą tłumaczenia jej fragmentów? A w liryce polskiej prekursorsk...
 


 

Powieści edukacyjne

2017-01-12

 

 

Ormianie polscy. Kultura i dziedzictwo. Studia i materiały źródłowe zebrane dla uczczenia jubileuszu dziesięciolecia Fundacji Kultur

2017-01-12

 

 

Hinduski fundamentalizm religijny. Myśl polityczna Narodowej Organizacji Ochotników (Rashtriya Swayamsevak Sangh)

2017-01-12

 

Powstała w 1925 roku Narodowa Organizacja Ochotników (RSS) – na polskim gruncie badawczym bliżej nieznana – stanowi ważny element historii najnowszej współczesnych Indii. W świadomości przeciętnego odbiorcy jedyny fakt kojarzony być może z jej działalnością to ten, iż to właśnie jeden z byłych c...
 


 

Pani Anna w Kanadzie. Księga pamiątkowa dedykowana Pani Profesor Annie Reczyńskiej

2017-01-12

 

 

Lehahayer 2015, nr 3

2017-01-12

 

 

Glottodydaktyka polonistyczna. Pochodzenie - stan obecny - perspektywy

2017-01-12

Książka Władysława T. Miodunki jest pierwszą monografią glottodydaktyki polonistycznej. Pierwszeństwo to wynika nie z braku zainteresowania tą problematyką przez osoby zajmujące się nauczaniem języka polskiego jako obcego czy drugiego, lecz jest związane z tym, że glottodydaktyka polonistyczna dopiero niedawno stała się odrębną dziedziną nauki. Jest to więc przedsięwzięcie bardzo ważne i (&hell...
 


 

Język, literatura i kultura polska w świecie

2017-01-12

Oddając do rąk czytelników niniejszy tom, pragniemy złożyć hołd polonistom zagranicznym, którzy nie bez racji są określani w naszym kraju mianem ambasadorów kultury polskiej. (…) Ich interpretacje polskich tekstów kultury bywają niejednokrotnie odkrywcze i zaskakujące, czasami tak zaskakujące, że aż kontrowersyjne. Dzieje się tak, gdyż patrzą na nie z perspekt...
 


 
Zobacz najnowsze [ RECENZJE ]
 


(c) Księgarnia Akademicka