pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 Newsletter:
Twój email:*
 


 

Ad Americam 2016, nr 17

2017-03-20

 

 

O lepsze jutro studiów polonistycznych w świecie. Glottodydaktyka polonistyczna dziś

2017-03-02

Niniejszy tom zawiera referaty (...) poświęcone glottodydaktyce polonistycznej sensu stricto, czyli teoretycznym, programowym i praktycznym aspektom nauczania polszczyzny jako języka drugiego i obcego. Stanowią one swoistą wizytówkę współczesnej myśli glottodydaktycznej, obecnej w rozważaniach polskich i zagranicznych (...) Wnoszą istotny głos w dyskusję na temat obecnego miejsca ...
 


 

Wydział prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w latach 1918-1939

2017-03-01

[...] Dla wielu Ludwig van Beethoven będzie najwybitniejszym kompozytorem w dziejach, dla innych jednym z największych, a zapewne znajdzie się też grupa, której motywów takiego myślenia nie pojmę, dla której pozostaje on denerwującym i krnąbrnym starcem. Jednak obojętne, po której stronie się opowiemy - jest jedna stała: nikt nie może przejść obok tej postaci obojętn...
 


 

Myśl polska w obszarze rosyjskojęzycznym

2017-03-01

W zbiorze znalazły się teksty, które odwołują się do arcydzieł myśli humanistycznej, nieznanych we współczesnej Rosji. Można do nich zaliczyć szczegółową analizę pierwszego szkicu historii filozofii polskiej, napisanego przez Polaka urodzonego na Białorusi - Mariana Massoniusa, a opublikowanego w języku rosyjskim w 1890r. w Petersburgu. Dokonano także analizy i innych stron...
 


 

Obrazy w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego

2017-03-01

 

 

Cena demokracji. Finansowanie federalnych kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych Ameryki

2017-03-01

 

 

Edukacja dla bezpieczeństwa prawnego

2017-02-24

 

 

Zarys podstaw filozofii człowieka. Antropologiczne zastosowanie metody separacji

2017-02-16

 

 

Cracow Indological Studies 2016, nr 18: Cosmopolitanism and Regionalism in Indian Cultural Dynamics

2017-02-14

 

 

Stalin. Rys historyczny bolszewizmu

2017-02-13

Boris Souvarine, a właściwie Boris Konstantynowicz Lifszyc, urodzony w roku 1895 na Ukrainie, w wieku dwóch lat emigrował wraz ze swoją rodziną pochodzenia żydowskiego do Francji. Socjalista francuski w okresie I wojny światowej, korespondent paryski dziennika ,,Nowaja Żizn" (publikowanego przez Maksyma Gorkiego w Piotrogrodzie), jeden z założycieli partii komunistycznej we Francji, nast...
 


 

Spór o podmiotowość. Perspektywa interdyscyplinarna

2017-02-13

 

 

Kliniki i zakłady teoretyczne. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w krakowskiej dzielnicy Wesoła. Gmachy i ludzie

2017-02-09

Przez kilka wieków krakowska dzielnica Wesoła słynęła z licznych ogrodów. Dlatego też była ulubionym miejscem spacerów i rekreacji. W 1788r. oblicze dzielnicy uległo zmianie wraz z przeniesieniem tam Szpitala św Łazarza. Wydarzenie to zapoczątkowało historię krakowskiej medycyny w dzielnicy Wesoła. Chociaż założony szpital miał mieć charakter szpitala klinicznego, to jednak...
 


 

Zjednoczenie Chin? Proces reintegracji Wielkich Chin na przełomie XX i XXI wieku

2017-02-09

Rafał Kwieciński jest doktorem w zakresie nauk o polityce, absolwentem Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ oraz pracownikiem Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu WSMiP UJ. Jego zainteresowania badawcze obejmują stosunki międzynarodowe w Azji, ze szczególnym uwzględnieniem chińskiej polityki zagranicznej i potęgi Chin we współczesnym systemie międz...
 


 

Między Oryginałem a Przekładem 2016, nr 34

2017-02-08

 

 

Studies in Ancient Art and Civilization 2016, nr 20

2017-02-07

 

 

Politeja 2016, nr 44: Human Values in Intercultural Space

2017-02-06

 

 

Politeja 2016, nr 45

2017-02-06

 

 

Między Oryginałem a Przekładem 2016, nr 33

2017-02-01

 

 

Studia Iberystyczne 2015, nr 14: Crisis, momentos decisivos/ Crises, turning points, new beginnings / Kryzysy, punkty zwrotne, nowe początki

2017-01-23

 

 

Politeja 2016, nr 43

2017-01-20

 

 

Major Aleksander. Powieść

2017-01-16

Major Aleksander jest milowym krokiem w zgłębianiu tajemnicy Jakubowskiego, jego życia duchowego, jego wyobraźni i idei, którymi przesiąkł do głębi. I, zapytajmy, mielibyśmy pozostawić w rękopisie ten ułomek, okruch, źdźbło talentu tego młodzieńca i tragika, co dał Amerykanom pierwszą książkę o poezji polskiej zawierającą tłumaczenia jej fragmentów? A w liryce polskiej prekursorsk...
 


 
Zobacz najnowsze [ RECENZJE ]
 


(c) Księgarnia Akademicka