pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 Newsletter:
Twój email:*
 


 

They polished The Royal Pakistan Air Force

2017-05-24

Praca Aleksandra Głogowskiego podejmuje dwa, niezwykle istotne, choć pozornie niezazębiające się ze sobą zagadnienia. Pierwszym są losy polskiego wychodźstwa po II wojnie światowej, zwłaszcza wysoce wykwalifikowanego, dysponującego poważnym zapleczem bojowym personelu wojskowego, takiego jak na przykład oficerowie i podoficerowie lotnictwa (zarówno personel latający jak i naziemny), mary...
 


 

Wiersz arabski. Ewolucja formy

2017-05-12

Książka ta jest pierwszym polskim studium poświęconym ewolucji formy wiersza arabskiego. Jest to ukoronowanie badań autora, który opublikował wcześniej dwie pozycje książkowe, zajmujące się zagadnieniami wersologii i poetyki arabskiej. Warto też zaznaczyć, że trudno jest znaleźć odpowiednik tego typu publikacji wśród znanych mi pozycji obcojęzycznych (w tym arabskich), któr...
 


 

Itinerarium Romanum (1750). Podróż Rzymska (1750)

2017-05-05

W Archiwum OO. Franciszkanów reformatów w Krakowie przechowuje się kilka obszernych relacji z podróży polskich reformatów na kapituły generalne w XVIII w. Relacje te stanowią ważne źródła historyczne do badań nad historią zakonu, ale też szerzej - nad kulturą staropolską. W niniejszym wydawnictwie przedstawiany diariusz podróży franciszkanina reformata ...
 


 

Szkice o prozie rosyjskiej XXI wieku. Ulicka, Szyszkin, Pielewin, Minajew, Sienczyn, Kuricyn, Starobiniec...

2017-05-04


Z recenzji prof. dr hab.

Uważam (...), że takie książki, jak ta (...) powinny się częście...
 


 

Visegrad. Studies on Americas. Past and Present

2017-05-04

The origins of this book are to be found in the wish to promote
and enhance cooperation between scholars from
Visegrad countries: Czech Republic, Hungary, Poland and
Slovakia. In spite of significant interest in American Studies
in each country there has so far been no regular cooperation
among the scholars, researchers and students.
Therefore, we invited authors r...
 


 

Kraków - Lwów XIV. Książki XIX-XX w.

2017-04-10

 

 

Kraków - Lwów XV. Czasopisma XIX-XX w.

2017-04-10

 

 

Kraków - Lwów XVI. Biblioteki XIX-XX w.

2017-04-10

 

 

Zmiany strukturalne w gospodarce światowej

2017-04-06

Na przełomie XX i XXI wieku proces zmianstrukturalnych przyspieszył. Postęp technologiczny zrewolucjonizował wiele sfer życia i gospodarowania, zachodziły ogromne zmiany polityczne i instytucjonalne. Zmieniał się układ sił gospodarczych w świecie. Znikały jedne branże i pojawiały się inne. Mobilność czynników produkcji niepomiernie wzrosła. Globalizacja obejmowała coraz więcej rynk&oacut...
 


 

Catalogus codicum (vol.11) manuscriptorum medii aevi latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur. Numeros continens inde a 1501 usque ad 1575

2017-04-04

 

 

Od Manzikertu do Antiochii. Syria w przededniu wypraw krzyżowych

2017-04-03

Po upokarzającej klęsce pod Manzikertem pogrążone w wewnętrznym konflikcie Bizancjum na pewien czas przestało odgrywać znaczącą rolę w regionie. Kryzys związany z klęską głodu i rebelią Nasir ad-Dawli mocno osłabił egipskich Fatymidów. Gwałtownie przerwana kampania przeciwko Egiptowi i problemy7 państwa seldżuckiego na wschodzie odwróciły uwagę Alp Arslana od Syrii i zmusiły go do...
 


 

Saga o Olafie Tryggvasonie

2017-04-03

'Saga o Olafie Tryggvasonie' jest najstarszą zachowaną do naszych czasów islandzką sagą królewską, powstałą w II połowie XII wieku. Jej autor, mnich z benedyktyńskiego klasztoru Thingeyrar Oddr Snorrason, przedstawił w niej dzieje króla Norwegii Olafa Tryggvason (ok. 995-1000), gorliwego krzewiciela wiary chrześcijańskiej na Północy, wielkiego wojownika i wikinga. Sa...
 


 

Sztuczne natury. Performanse technonauki i sztuki

2017-04-03

 

 

Teoria literatury w dawnych Indiach

2017-04-03

Teoria literatury w dawnych Indiach Sławomira Cieślikowskiego zawiera systematyczne przedstawienie ważniejszych zagadnień staroindyjskiej teorii literatury. Można w niej znaleźć sporo informacji o dawnych teoretykach indyjskich oraz ich dziełach i koncepcjach, które wywarły niebag...
 


 

Zapomniany bibliocyd. Szkice o ludziach i książkach w czasach stalinizmu

2017-04-03

Książka Andrzeja Dróżdża jest zbiorem interesujących tekstów autorskich. Zaproponowany w niej termin bibliocyd jest stosunkowo rzadko jeszcze spotykany w polskiej literaturze przedmiotu, choć samo zjawisko zagłady i eliminowania książek z życia publicznego ma już swoje piśmiennictwo, które jest przywoływane w tekście tej publikacji.
(z rec. dr. hab., prof. UWr Małgorza...
 


 

Wartanidzi. Wojownicy Wartana Mamikoniana, tom II

2017-03-29

Dwutomowa powieść Derenika Demircziana pt. Wartanidzi przedstawia rozległą panoramę społeczeństwa starożytnej Armenii w połowie V wieku: od znanych z historii pisanej bohaterskich przywódców powstania antyperskiego lat 450-451 z Wartanem Mamikonianem na czele po postaci chłopów zaangażowanych w walkę o zachowanie godności narodowej.

"Wartanidzi" nie są książką, kt&oac...
 


 

Woluntarystyczny dynamizm, czyli koncepcja woli w "Kwestiach do Etyki

2017-03-29

Ryszard Kilvington, założyciel i jeden z najaktywniejszych członków szkoły Kalkulatorów Oksfordzkich, jest autorem komentarza do Etyki nikomachejskiej Arystotelesa, zatytułowanego Kwestie do Etyki 9Quaestiones super libros Ethicorum, 1324-1326), w którym podejmuje rozważania dotyczące woli, czynów dobrowolnych i niedobrowolnych, zagadnienia słabości moralnej oraz roz...
 


 

W ogrodzie cnót, wad i grzechów. Problematyka cnót w wybranych średniowiecznych kronikach klasztornych na Śląsku i w Czechach

2017-03-24

Praca podejmuje tematykę cnót i wad, która jest analizowana na podstawie trzech kronik powstałych na ląsku i w Czechach w drugiej połowie XIII i w XIV w.-tzw. Księgi henrykowskiej, Kroniki Zdziarskiej (większej) i Katalogu opatów żagańskich. Aleksandra Filipek-Misiak tworzy katalogi cnót i wad cechujących grupy społeczne i jednostki występujące we wspomnianych kronik...
 


 

Klasztory, miasta, zamki w życiu i twórczości Jana Długosza

2017-03-23

Rozprawy zawarte w recenzowanym tomie dopełniają i poszerzają wiedzę o Janie Długoszu Starszym oraz o jego dziełach - ich zaletach i wadach, o metodzie pracy i warsztacie naukowym. Wnioski są komplementarne z dotychczasowymi ustaleniami historiografii, zwłaszcza tej nowszej,dając coraz pełniejszy obraz wybitnego średniowiecznego kronikarza. Nie brakuje nowych ustaleń i korekty dotychczasowych p...
 


 

Ad Americam 2016, nr 17

2017-03-20

 

 

O lepsze jutro studiów polonistycznych w świecie. Glottodydaktyka polonistyczna dziś

2017-03-02

Niniejszy tom zawiera referaty (...) poświęcone glottodydaktyce polonistycznej sensu stricto, czyli teoretycznym, programowym i praktycznym aspektom nauczania polszczyzny jako języka drugiego i obcego. Stanowią one swoistą wizytówkę współczesnej myśli glottodydaktycznej, obecnej w rozważaniach polskich i zagranicznych (...) Wnoszą istotny głos w dyskusję na temat obecnego miejsca ...
 


 
Zobacz najnowsze [ RECENZJE ]
 


(c) Księgarnia Akademicka