Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Policja Pa�stwowa i inne instytucje bezpiecze�stwa na Wile�szczy�nie w latach 1918-1939


Wstęp

Zagadnienia wprowadzające

Wileńszczyzna - terytorium i ludność

Wileńszczyzna w planach polityków odradzającego się państwa polskiego i w praktyce historycznej

Formacje bezpieczeństwa wewnętrznego na Kresach Północno-Wschodnich w latach 1918-1921

Policja Państwowa Litwy Środkowej

XVI Wileński Okręg Policji Państwowej

Epilog

Komendanci policji na Wileńszczyźnie