Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa


Wojciech Chlebda
Nad kartami prac Profesora Witolda Mańczaka. Notatki z marginesów
Studying the works of Professor Witold Mańczak. Marginal notes

Maciej Grochowski
O poglądach Profesora Witolda Mańczaka na paradygmaty językoznawstwa
Professor Witold Mańczak’s views on linguistic paradigms

Antoni Leon Dawidowicz
Współpraca Witolda Mańczaka i Hugona Steinhausa w dziedzinie zastosowań metod matematycznych w językoznawstwie
Collaboration between Professors Witold Mańczak and Hugo Steinhaus in the area of application of mathematical methods to linguistics

Krystyna Kleszczowa
Gramatyka historyczna języka polskiego Witolda Mańczaka na tle innych podręczników akademickich
Witold Mańczak’s Gramatyka historyczna języka polskiego (‘Historical grammar of Polish’) as compared to other academic textbooks

Anna Bochnakowa
Profesor Witold Mańczak – dydaktyk
Professor Witold Mańczak – an educator

Ewa Stala
Profesor Witold Mańczak jako iberysta
Professor Witold Mańczak as a Hispanist

-
Travaux publiés par Witold Mańczak