Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa


Przedmowa

Agnieszka Adamowicz‑Pośpiech
Dialekt, idiolekt i lapsolekt w tłumaczeniu
Dialect, idiolect and lapsolect in translation

Magdalena Mitura
Stylizacja na dziewięćdziesiąt dziewięć sposobów. Raymond Queneau według Jana Gondowicza
Ninety nine writing styles. Raymond Queneau according to Jan Gondowicz

Tamara Brzostowska‑Tereszkiewicz
Reminiscencja stylistyczna w przekładzie
Stylistic reminiscence in translation

Anna Bednarczyk
Idiolekt w przekładzie
Translation of idiolect

Ewa Drab
Through the Maze of Style, through the Labyrinth of Time. Stylization in the Translation of Cloud Atlas by David Mitchell
W meandrach stylu, w labiryncie czasu. Stylizacja w tłumaczeniu Atlasu Chmur Davida Mitchella

Magdalena Pytlak
Tłumacz między idiolektami. Kilka uwag na temat dylematów towarzyszących przekładowi mowy postaci operowych
Translator between idiolects. A few comments on dilemmas accompanying the translation of languages of opera’s characters

Agnieszka Muszyńska‑Andrejczyk
Mozartowski Don Giovanni – przegląd wybranych przekładów librett i kwestia stylizacji
Mozart’s Don Giovanni – a review of selected libretto translations and the question of stylization

Barbara Bibik
Chrześcijańska Antygona, czyli interpretacja tragedii Sofoklesa dokonana przez Juliusza Osterwę pod wpływem wybuchu II wojny światowej
Christian Antigone