Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Między Oryginałem a Przekładem 2016, nr 31


Roman Lewicki
O integralności terminu „teoria przekładu”
On the integrity of the term „theory of translation”

Dorota Urbanek
Jeden istnieje tylko model...
There is only one model…

Teresa Tomaszkiewicz
Coraz bardziej interdyscyplinarny charakter badań przekładoznawczych
More and more interdisciplinary character of translation studies

Marta Kaźmierczak
Na peryferiach teorii – trzeci język w przekładzie
On the peripheries of theory – third language in translation

Urszula Zaliwska-Okrutna
Quod hodie non est, cras erit, czyli Czego dziś nie ma, będzie jutro. Qui multum habet, plus cupit, czyli Kto wiele ma, więcej pragnie
Quod hodie non est cras erit or What is not today shall be tomorro

Łucja Biel
Tłumaczenie prawa unijnego a centralne pojęcia przekładoznawstwa
Tłumaczenie prawa unijnego a centralne pojęcia przekładoznawstwa

Danuta Przepiórkowska
Translation of Questionnaires in Cross-National Social Surveys: A Niche with its Own Theoretical Framework and Methodology

Anna Jankowska, Agnieszka Szarkowska
Strategie opisu kulturemów w audiodeskrypcji
Strategies for describing culture-bound elements in audio description

Małgorzata Czubińska
Na(d)pisy teatralne – translacja pomiędzy sztuką a techniką
Surtitles – translation between art and technology