Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa


Marek Maciejewski
The Relationship between Natural and Statutory Law in Ancient and Medieval Concepts

W. Julian Korab-Karpowicz
Nowa polityka Wprowadzenie do ewolucyjności
On the New Politics: An Introduction to Evolutionity

Tomasz Tulejski
Jeremy Bentham i rządy graczy w pchełki, czyli rzecz o tym, że nie każdy liberał jest liberalny
Jeremy Bentham and the Tiddlywinks Player Rules, That Is About That Not Every Liberal Is Liberal

Łukasz Dominiak
Libertarianizm i teoria tożsamości Koncepcja najbliższego kontynuatora Roberta Nozicka jako teoria tła zasady autowłasności
Libertarianism and the Theory of Personal Identity. Robert Nozick’s Closest Continuer Theory as a Background Theory of the Principle of Self‑Ownership

Andrzej Stoiński
Wybrane aspekty konwersji semantycznej – przypadek tolerancji
Selected Aspects of Semantic Conversion – The Case of Toleration

Katarzyna Gurczyńska-Sady
Świat bez kultury Rozważania na temat konsekwencji rewolucji eugenicznej
A World without Culture. Considerations on the Consequences of the Eugenic Revolution

Agnieszka Tomczyk
Czy quasi-państwo to też państwo? Refleksja nad analizą pojęciową wybranych aspektów istnienia państwa i quasi-państwa
Is Quasi-state still a State? A Theoretical Reflection on Selected Aspects of the Existence of State and Quasi-state

Łukasz Dulęba
Czy o to walczyliśmy? Amerykański spór o historię: pomiędzy republikańską a liberalną narracją w badaniach nad myślą polityczną
Have We Fought for This? American Dispute over History: Between Republican and Liberal Narrative in the Studies of Political Thought

Michał R. Węsierski
Geoekonomika głodu i sytości Pułapka rozwojowa państwa narodowego w erze przejścia żywieniowego
Geoeconomics of Hunger and Repletion. Development Pitfall of National State in the Era of the Nutrition Transition

Dariusz Stolicki
Specyfika konstytucjonalizmu stanowego w USA
Peculiarities of American State Constitutionalism

Anna Kobierecka, Michał Kobierecki
W poszukiwaniu źródeł mi ędzynarodowej atrakcyjności Szwecji Wymiar kulturowy
In Search of the Source of International Attractiveness of Sweden. A Cultural Dimension

Marcin Wałdoch
Dociekliwi jako nowy ruch społeczny: aspekty polityczne prawa dostępu do informacji publicznej w Nowej Zelandii
The Inquisitives as a New Social Movement: Political Aspects of Public Information Law Access in New Zealand

Jakub Żurawski
Internetowa reklama wyborcza a reklama w „starych” mediach w polskich kampaniach parlamentarnych w latach 2001‑2015
Internet Electoral Advertising and Advertising in the “Old” Media in Polish Parliamentary Campaigns from 2001 to 2015

Rafał Leśniczak
Wizerunek prezydenta elekta Andrzeja Dudy w polskich tygodnikach katolickich „Gość Niedzielny” i „Niedziela”
The Image of President ‑ Elect Andrzej Duda in the Polish Catholic Weekly Magazines Gość Niedzielny and Niedziela