Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa


Tomasz Gąsowski
Słowo od redaktora

Monika Makowska
Powstanie styczniowe w pieśni. Boże coś Polskę, Jeszcze Polska nie zginęła i nowe, tyrtejskie pieśni styczniowego zrywu narodowowyzwoleńczego
The January Uprising (1863) in song. Boże coś Polskę, Dąbrowski’s Mazurka and new patriotic songs of the January insurrection

Adam Świątek
Grobowiec weteranów z 1831 i 1863 roku na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Materiały z projektu inwentaryzacyjnego
The Tomb of Veterans of National Uprisings in 1831 and 1863 in the Rakowice Cemetery in Krakow. Stocktaking materials

Dorota Strojnowska
Miejsca upamiętniające powst anie st yczniowe na ziemi krzeszowickiej
Places Commemorating the January Uprising in the Krzeszowice region

Jerzy Giza
Organizacja „Wolność” – konspiracja i kombatanctwo
The “Wolność” [Liberty] organisation – the underground and veteranship

Rafał Łatka
Reakcje na zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki. Na podstawie wybranych dokumentów Komitetu Krakowskiego PZPR i tekstów „Gazety Krakowskiej” (1984-1985)
The reactions to the murder of priest Jerzy Popieluszko based on selected documents of the Krakow PZPR Committee [Polish United Workers’ Party] and texts from “Gazeta Krakowska” (1984-1985)

Ludwik Nowakowski „Bułgar”, Krzysztof Nowakowski
Legionowa „odyseja”. Z ziemi włoskiej i stepów zaporoskich do wolnej Polski. Czerwiec – listopad 1918
The legionary ‘Odyssey’. From the Italian lands and the Zaporizya steppes to the sovereign Poland. June-November 1918, ed. Krzysztof Nowakowski

Adam Roliński
Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w roku 2012

Paweł Stachnik
Rosyjska epopeja Tadeusza Hołówki