Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa


Tomasz Gąsowski
Słowo od redaktora
A Word from the Editor

Paweł Naleźniak
Kazimiera Jagniewska. Ofiara sowieckich zbrodni we Lwowie w 1941 roku
Kazimiera Jagniewska. The victim of Soviet crimes in Lviv in 1941

Agnieszka Wątor
Działalność konspiracyjna kpt. Bolesława Michała Nieczui-Ostrowskiego w latach 1939-1943
Underground activity of Captain Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski in the years 1939-1943

Marek Mariusz Tytko
Mjr prof. Stefan Szuman w walce o niepodległość Polski (1939-1945)
Major Stefan Szuman in the battle for the independence of Poland (1939-1945)

Tomasz Gugała
Wydawnictwo Myśli Nieinternowanej. Rys historyczny
Non-Interned Thought Publishing Company. Historical Overview

Jan Brzeski
Czesław E. Blicharski, Wspomnienia Tarnopolan, t. I, cz. 1.
Czesław E. Blicharski, Memoirs of the inhabitants of Tarnopol, Vol. I, Part 1.

Władysław Andrzej Chudy
Wspomnienie skoczka
Memoir of a Paratrooper

Adam Roliński
Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w roku 2013
A report on the activity of the Foundation of the Center for Research and Documentation of the Polish Struggles for Independence in 2013